Leder Region Innlandet: Stig Fonås, 10 år som regionleder og stålkontroll på forhandlingsarbeidet😊

Stig Fonås har vært leder av Region Innlandet siden 2013. Han har også i to perioder vært leder av forbundets sentrale valgkomité.  

Stig er nå pensjonist, men står fortsatt på for Akademikerforbundet ved siden av en rekke andre verv.

Region Innlandet omfatter «gamle» Hedmark og Oppland og har ca. 500 medlemmer.

1.      Hvorfor meldte du deg inn i Akademikerforbundet?  

Høsten 2000 fant flere ledere i Kongsvinger kommune ut at de ønsket å være medlem i et forbund som hadde fokus på ledere. Flere hadde vært medlem i annet forbund, men sett at ledere ble tilsidesatt som gruppe. Sammen fant vi ut at Akademikerforbundet var forbundet som passet oss best, og 10 ledere gikk da sammen inn. I etterkant kom det flere ansatte med, og lokallaget hadde raskt nærmere 40 medlemmer. 

2.      Hva motiverer deg i vervet som regionleder?  

Med sin bredde blant medlemmene i utdanning og yrkesfaglig er det alltid spennende å møte og bistå medlemmer. Det samme gjelder regionstyret hvor en får fram mange ulike syn i debattene. Dette gir gode refleksjoner i saksvurderinger.

3.      Nevn tre viktige saker for/i din region.

  • Styrke og utvikle lokallagene slik at de er mest mulig selvgående i sitt arbeid, samtidig som vi sørger for at regionstyret kan bistå medlemmene der det er behov. Våre medlemmer skal oppleve å bli tatt på alvor og fulgt opp. Dette ser jeg på som den beste muligheten til å rekruttere nye medlemmer til forbundet.
  • Kompetanseheving blant medlemmene, særlig innen forhandlingsarbeid og tillitsvalgtsarbeid. Dette er viktig for at medlemmene skal føle trygghet og oppleve at det alltid er kort vei til hjelp.
  • Studentverving, regionstyret ser dette som meget viktig og vil benytte økonomiske midler for at Akademikerforbundet skal være synlig på våre høgskoler. Samarbeidet med studentutvalget ser vi som meget viktig. Vi ser også at det er viktig at forbundet finner en god løsning på oppfølging av studentmedlemmer som går over i yrkeslivet

4.      Hva er ditt hovedargument når du verver?  

For meg som er pensjonist så er det viktig at jeg bruker egne erfaringer, rimelig kontingent, forsikring og banktilbud. Aller viktigst er understrekningen av Alltid kort vei til hjelp. Her benytter jeg meg av eksempler hvor vi har lykkes i saker, men uten å tid- og stedfeste eksemplene.

5.      Noe annet du vil nevne?  


For regionstyret er det viktig å se fremover, hvordan skal vi nå ut til medlemmene med vår informasjon.

Kan vi gjøre Akademikerforbundet mer synlig for allmenheten gjennom mer aktiv deltagelse i den lokale samfunnsdebatten? Her tror jeg at både regionstyret og lokallagsstyrene kan gjøre en stor innsats i tiden fremover.  
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as