Leder Region Oslo Viken: Thanh Nguyen, en strukturert energibunt😊

Vi kjenner Thanh som en energisk dame med mange jern i ilden. Hun ble valgt som regionleder våren 2023 for en periode på to år. Hun kom da tilbake etter en pause fra ulike verv. Hun har også tidligere vært regionleder, samt hovedtillitsvalgt i Oslo kommune og hovedstyremedlem.

Hun fikk prisen Årets ildsjel 2015 for sin innsats for Akademikerforbundet.

Region Oslo Viken en Akademikerforbundets desidert største region med nesten halvparten av medlemmene. En rekke statlig virksomheter har sitt sete i Oslo, og Oslo kommune er et eget tariffområde.

•    Hvorfor meldte du deg inn i Akademikerforbundet?    

Min tidligere sjef anbefalte Akademikerforbundet, og etter å ha undersøkt litt innså jeg at dette var forbundet for meg. På dette tidspunktet i livet hadde jeg akkurat oppnådd den andre bachelorgraden i Kultur og samfunnsfag/ Helseledelse og helseøkonomi.

•     Hva motiverer deg i vervet som regionleder?   

Jeg blir motivert av at styrets medlemmer har en så variert bakgrunn – og dermed kan bidra med kunnskap, kompetanse og erfaringer som er nye for meg. Styrearbeid er også noe jeg liker å jobbe med.

•    Nevn tre viktige saker for/i din region

  1. Lett tilgjengelige informasjonsplattformer er vesentlig for å sørge for at vi når alle våre medlemmer på den plattformen den enkelte benytter seg av. I den anledning vil det i løpet av juli måned bli mulig for medlemmer med arbeidssted i Region Oslo og Viken, å følge vår egen gruppe på Facebook.
  2. Forhandlingsarbeid er viktig. Det er viktig at våre medlemmer opplever en god forhandlingsprosess og at de føler at deres interesser blir ivaretatt. Lønn og arbeidsvilkår er noe medlemmer opptatt av. Forhandlingsutvalget er i gang med sitt arbeid og vi er klare for å forhandle til fordel for våre medlemmer.   
  3. Klimasaken har vært høyt oppe på agendaen. I forkant av Politisk råd sendte styret ut en spørreundersøkelse, og fikk inn nær 100 svar. Det er satt sammen et klimateam, som ser frem til å gå gjennom besvarelsene og jobbe videre med dette viktige temaet.

•    Hva er ditt hovedargument når du verver?   

Jeg kan si det med 4 ord: Kort vei til hjelp. Vi representerer hvert enkelt av våre medlemmer på en god måte, og kan tilby gode forsikringsordninger og flere andre fordeler innenfor Unio.

•    Noe annet du vil nevne?   

Jeg leder den største regionen i Akademikerforbundet med over 2500 medlemmer. Her er det mange utfordringer som styret må ta tak i. Det er viktig at styret har en god struktur og gode «verktøy». Verktøy her betyr at vi har de systemene som trengs for å kunne jobbe effektivt. En del av dette innebærer å forenkle og forbedre – et skritt omgangen. Akademikerforbundet ligger mitt hjerte nært, og jeg ser med glede frem til de gode samtalene, styremøtene og styrearbeidet som ligger foran meg.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as