Likelønnsdagen tema i Stortingets spørretime

I dag markerer Unio likelønnsdagen; Equal Pay Day. Stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV) benyttet anledningen til å stille spørsmål til arbeidsminister Anniken Hauglie om hvilke grep regjeringen har gjennomført for å tette lønnsgapet mellom menn og kvinner.

En kvinne med inntil fire års høyere utdanning og ansatt i kvinnedominerte yrker i offentlig sektor, tjener rundt 80 prosent av det en mann med tilsvarende utdanning som jobber i privat sektor gjør. Dette betyr at fra i dag - 18. oktober - og ut året jobber mange av Unios medlemmer i teorien gratis.

 Wilkinsons spørsmål var som følger:

Verden over arrangeres Equal Pay Day for å markere den globale uretten at kvinner tjener mindre enn menn. Hovedorganisasjonen Unio markerer Likelønnsdagen i dag, 18. oktober, som et symbol på at deres medlemmer fra denne datoen og ut året jobber 'gratis' om de sammenligner seg med de mannsdominerte gruppene med like lang utdanning. Hvilke konkrete grep har den sittende regjering gjennomført for å sikre at lønns- og inntektsgapet mellom menn og kvinner tettes, ut over å vise til arbeidslivets parter?

Arbeidsministeren bekreftet i sitt svar Wilkinsons virkelighetsbeskrivelse.

-  Kvinner i offentlig sektor har lavere lønn enn menn i privat sektor. Utjevning i lønn skjer raskere om kvinner og menn velger yrker på tvers, sa hun.

Hauglie understreket at antall kvinner som jobber deltid må ned, og viste til at regjeringen i sommer opphevet en dom i høyesterett og foreslo at deltidsansatte gis fortrinnsrett til del av stilling  – en sak som nå er ute på høring. Hun nevnte også prosjektene «Menn i helse» og «Jenter og teknologi».

- Lønnsdannelsen er partene i arbeidslivet sitt ansvar. TBU og regjeringens kontaktutvalg er viktige arenaer for å sikre enighet mellom partene om tall og lønnsutvikling, sa Anniken Hauglie.

Wilkinson var skuffet over at regjeringen ikke hadde noen nye, framtidige prosjekter å komme med som kunne bidra til å tette lønnsgapet.

- Norge vil framover ha stort behov for yrkesutøvere med lang utdanning – ikke minst i offentlig sektor. Det er altså ikke valgene det er noe feil med. Det er lønnsstrukturen og samfunnets vilje til å lønne disse på en måte som minker likelønnsgapet, sa Nicholas Wilkinson.

Se Unios film.

Mer om likelønn.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as