EMA-nettverket

Line Rud Vollebækk er medlem av BiAs ekspertutvalg og representerer BiA i det såkalte EMA-nettverket. Nettverket har jevnlige møter med fokus på situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i Norge, blant annet for å fange opp bekymringsfulle forhold og strukturelle utfordringer. Dette er for å styrke organisasjonenes politiske påvirkningsarbeid knyttet til barnerettigheter og et best mulig tilbud til enslige mindreårige asylsøkere.

Nettverket ledes av Redd barna og NOAS (norsk organisasjon for asylsøkere), og består av en rekke organisasjoner som Røde kors, Norsk folkehjelp, Vergeforeningen, Fellesorganisasjonen, Norsk sykepleierforbund, Norsk barnelegeforening, Advokatforeningen, Press, Barnevernsambandet m.fl.

Line vil gjerne komme i kontakt med BiA-medlemmer som er i kontakt med enslige mindreårige asylsøkere på ulike arenaer (omsorgssentre, mottak, barnevern, bofellesskap m.m), og som ønsker å bidra med innspill eller bare få informasjon om hva som skjer på feltet. Meld din interesse til line.r.vollebaek@gmail.com, så vil hun opprette en e-postliste der det vil sendes ut relevant informasjon og etterspørres innspill ved behov.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as