Unios representant, nestleder Solveig Kopperstad Bratseth, var tydelig i sin skepsis til de stadige utspill fra regjeringen, som hun frykter kan føre til en svekkelse av trepartssamarbeidet i arbeidslivet.

Den norske modellen er verdt å kjempe for!

I følge Statsbudsjettet, har regjeringen liten/ingen interesse i å gjennomføre stortingsvedtaket om å få opp organisasjonsgraden i det norske arbeidslivet. Tvert i mot vil de oppheve dette, noe partene i arbeidslivet beklaget sterkt under miniseminaret som Tankesmia Agenda arrangerte. I tillegg til dette var heller ikke regjeringen, som den tredje part i Den norske modellen, tilstede når temaet om det organiserte arbeidslivet var verdt å kjempe for skulle diskuteres.

Tekst & foto: Carl-Erik Christoffersen

Det var bred enighet fra både arbeidsgiversiden og fra arbeidstakerne om at det å finne sentrale kollektive løsninger har gitt oss det samfunnet vi har i dag. Gjennom dette har partssamarbeidet i Den norske modellen hatt en god utvikling. Unios representant, nestleder Solveig Kopperstad Bratseth, var derfor tydelig i sin skepsis til de stadige utspill fra regjeringen, som hun frykter kan føre til en svekkelse av trepartssamarbeidet i arbeidslivet.

Om regjeringens beslutning om å annullere stortingsvedtaket er et signal om en ny kurs når det gjelder trepartssamarbeidet, er for tidlig å si. Meldinger fra arbeidslivet er at tillitsvalgte og arbeidstakere opplever at arbeidslivet går i en mer autoritær retning, og at de får mindre innflytelse over sin hverdag.

Det norske arbeidslivet har fram til nå vært kjennetegnet av høy tillit, høy produktivitet, stor omstillingsevne og lavt konfliktnivå. En hovedårsak til dette er det forpliktende trepartssamarbeidet i Den norske modellen, var både arbeidsgiversiden og arbeidstakerorganisasjonene på seminaret enige om. Alternativet til dette er «franske tilstander» med hyppige streiker der store deler av samfunnet blir lammet. Dette var det ingen av deltakerne som ønsket.

Organisasjonsgraden i Norge har gått tilbake, noe som bekymrer både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. I en undersøkelse kom det bl.a. fram at 8 av 10 spurte aldri hadde blitt spurt om de ville være med i en arbeidstakerorganisasjon. Dette er negativt for organisasjonene, siden det kan tyde på at de har gjort en for dårlig rekrutteringsjobb. Samtidig er det positivt ved at de har en betydelig gruppe arbeidstakere som kan være potensielle medlemmer.

Vi må ha en høy organisasjonsgrad for at trepartssamarbeidet skal fungere, ble det understreket fra begge deltakergrupper. Arbeidslivet vårt står foran store og krevende utfordringer. Om få år vil mye se helt annerledes ut.

- Et stikkord er Det grønne skiftet. Dette vil være svært vanskelig å få gjennomført uten stor involvering av arbeidstakerorganisasjonene, pekte NHO-sjef Ole Erik Almlid på.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as