Lokale lønnsforhandlinger i stat og kommune - frem ditt lønnskrav i høst!

Lokale forhandlinger skal gjennomføres i stat og kommune* i høst, noe som er viktig for din lønnsutvikling. Lokale tillitsvalgte og oppnevnte forhandlere i Akademikerforbundet vil forhandle med arbeidsgiverne - og det er mye penger som skal fordeles.
I kommuner og fylkeskommuner får mange av våre medlemmer all årlig lønnsvekst basert på lokale forhandlinger i henhold til  forhandlingsbestemmelsene i kap. 3 og 5 i hovedtariffavtalen. Medlemmer som er innplassert i hovedtariffavtalens kap. 4 har fått ny lønn fastsatt gjennom sentrale forhandlinger.
I staten er det avsatt 1,5 % av lønnsmassen på forhandlingsstedet til lokale forhandlinger.

Du vil bli informert på arbeidsplassen om frist for innsending av krav.
Vellykkede lokale forhandlinger starter med at du som medlem utformer et lønnskrav med argumentasjon som underbygger heving av lønnsnivå.
Våre tillitsvalgte, kontaktpersoner og oppnevnte forhandlere kan gi deg råd når du skal utforme lønnskravet.  

Praktisk informasjon om lokale forhandlinger finner du her

*Oslo kommune

I Oslo kommune er det ikke lokale forhandlinger i år. Det har blitt satt av penger til et justeringsoppgjør. Forhandlingene om disse midlene vil bli gjennomført i begynnelsen av september. Akademikerforbundet er representert som part som en del av forhandlingsutvalget og forhandlingsdelegasjonen til Unio.

KS-Bedrift

Lokale forhandlinger vil først bli gjennomført når mekling er avsluttet med en løsning mellom partene. Meklingen finner sted 2.-3. november.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as