Akademikerforbundets tariffkonferanse

Akademikerforbundet skal tirsdag neste uke arrangere forbundets årlige tariffkonferanse, den finner sted digitalt. Her drøftes hvilke krav som i år skal fremmes i de sentrale forhandlingene i KS, stat, Spekter og Oslo kommune i mellomoppgjøret. I tariffkonferansen vil man også drøfte mulige temaer som skal tas opp til behandling i hovedtariffoppgjøret i 2022.

Forbundets debatthefte og tariffundersøkelsen til medlemmene om lønnsoppgjøret i 2020 er en del av grunnlaget når krav skal gjennomgås. Undersøkelsen stadfestet at et flertall av våre medlemmer mener lønnen ikke samsvarer med stlillingnens innhold, kompetansekrav og kompleksitet.

Lønnsvekst og profil

Diskusjonene opp mot årets oppgjør er forventinger til lønnsvekst og profilen på oppgjøret. I et lengre perspektiv mot oppgjøret i 2022 er spørsmål om tilpasninger i tariffavtalen knyttet til hjemmekontor og grønt skifte relatert til tariffavtalene viktige spørsmål.

Lønns- og tariffundersøkelsen 2020/2021

Akademikerforbundet gjennomfører hvert år en lønns- og tariffundersøkelse med formål om å (i) innhente informasjon om medlemmenes lønnsnivå og (ii) innhente innspill til hvordan forbundet bør innrette seg mot kommende oppgjør. Lønns- og tariffundersøkelsen 2020-2021 ble sendt ut i november 2020 til 3830 mottakere i tariffområdene KS, Stat og Spekter. Av disse var det 1151 som responderte. Dette gir en samlet svarprosent på 30 % på tvers av tariffområdene.

Om lønnsnivå er respondentene gruppert i gruppene A til L hvor A representerer 399 999 kr eller mindre i årslønn og L representerer 900 000 kr eller mer i årslønn. Lønnsgruppe B representerer lønnsnivå f.o.m. 400 000 kr til 449 000 kr osv.

Debattheftet og et utdrag av tariffundersøkelsen som omhandler lønnsnivå sett i sammenheng med stilling finner du nedenfor.

/share/mime/48/msword.png Debatthefte tariff 2021
(debatthefte-tariff-2021-.docx, 51kB)

/share/mime/48/pdf.png Oversikt stilling og lønnsnivå
(oversikt-stilling-og-lonnsniva.pdf, 1MB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as