Lønnsavtalene i kommunene videreføres, oppgjøret får ny frist

Avtaler om lønns- og arbeidsvillkår i KS-området videreføres til 15. september i år. Når forhandlingene gjenopptas til høsten, er det med det utløpstidspunktet.

Oppstart av hovedtariffoppgjøret 2020 var planlagt til 1. april 2020.

Som følge av den akutte samfunnssituasjonen knyttet til utbruddet av koronaviruset, og utsettelse av frontfagsoppgjøret, er Unio, KS, LO Kommune, YS Kommune og Akademikerne kommune enige om å utsette oppstart av hovedtariffoppgjøret 2020.

Med mindre partene blir enige om annet, prolongeres hovedtariffavtalen (opprinnelig 01.05.2018–30.04.2020) og særavtalen SGS 2020 Pensjonsordninger frem til 15.9.2020. Tilsvarende videreføring gjelder for SFS 2404 Brannavtalen, mellom KS og Det norske maskinistforbund.

Partene kommer tilbake til dato for oppstart av forhandlingene, men tar sikte på at det skjer når forhandlingene om frontfaget er ferdig.

Samtidig er partene enige om hvordan en skal løse ekstrabehov i koronakrisen. Les her.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as