Lønnsforhandlingene i Spekter i gang: Lønnen må sikre offentlig sektor livsnødvendig kompetanse

I dag gikk startskuddet for årets lønnsoppgjør for Unios nesten 53 000 medlemmer i Spekter-området, de aller fleste i helseforetakene.  – Arbeidsgiver snakker om ansvarlighet. Vi snakker om ansvarlighet ut fra befolkningens behov for kvalitet i helsetjenesten, beredskap, trygghet og mulighet til å bo over hele landet. Og det handler ikke bare om lønn – men vi kommer ikke utenom lønn, sa Unios forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Unio var første forhandlingssammenslutning som møtte Spekter i år. Etter god medlemsvekst er Unio nå størst av alle forhandlingssammenslutningene i området. 50 000 av Unios medlemmer jobber i helseforetakene og 2 700 i øvrige deler av Spekter.

–  Vi har tatt til orde for en mer fleksibel praktisering av frontfagsmodellen. Modellen må kunne håndtere nødvendige løft til livsviktige grupper. Problemet er nivå. De forhandlingene som nå starter opp må gjenspeile de utfordringene som er beskrevet, sa Lill Sverresdatter Larsen under åpningen.

Det fremmes ikke konkrete økonomiske krav i de innledende sentrale forhandlingene fra Unio. Unio har krevd at det skal tas høyde for etterslep fra 2022 i forhandlingene. Det skal avtales frister for helseforetak og virksomheter med driftsavtale på et senere tidspunkt.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as