Lønnsgapet må reduseres og kjøpekraften opprettholdes!

I dag leverte Unio stat kravene i årets hovedoppgjør

-Det er viktig at forskjellen i lønn mellom utdanningsgruppene i privat og offentlig sektor blir redusert, samt at kjøpekraften opprettholdes, sier Eystein Madland Hagesæther, som er Akademikerforbundets representant i Unios forhandlingsutvalg i statlig sektor.

Den økonomiske avkastningen av utdanning i Norge er lav sammenlignet med andre land. Lønnsgapet mellom grupper med høyere utdanning i staten, og tilsvarende grupper med like lang utdanning i privat sektor er svært stort. Dette lønnsgapet må reduseres, sa forhandlingsleder Petter Aaslestad i en kommentar til de kravene Unio stat i dag overleverte til statens personaldirektør, Gisle Norheim.

Det viktigste i kravene fra Unio stat er at utdanning, kompetanse, ansvar og risiko må verdsettes høyere. Ifølge Aaslestad har oppgjøret i frontfaget kommet med anslaget for rammen for oppgjøret. Nå er det fordelingen som blir viktig.

– Verdiskapingen i offentlig sektor er avgjørende for den samlede verdiskapingen i samfunnet, poengterte Aaslestad, og fortsatte:

– En kunnskapsbasert og omstillingsdyktig offentlig sektor er et viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv, og privat sektors evne til omstilling og nyskaping. Et godt lønnsnivå og en god lønnsutvikling for ansatte med universitets- og høgskoleutdanning i staten er en forutsetning for dette. Dette bidrar til å beholde og rekruttere kompetente arbeidstakere, styrke kvalitet og omdømme, samt å gjøre staten best mulig i stand til å nå sine mål.

Kontakt: Info. ansvarlig for Unio stat: Signy Svendsen, mobil 905 06 133


FAKTA:
Unio er hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede og Norges nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden, med cirka 340 000 medlemmer i 12 ulike medlemsforbund.
Unio stat representerer drøyt 32 000 ansatte i staten.

Unio stat – forbundsvise medlemstall per 1. januar 2016:

Politiets Fellesforbund – 12 776
Forskerforbundet – 12 487
Utdanningsforbundet – 2 183
Norsk Sykepleierforbund – 1 511
Presteforeningen – 1 220
Akademikerforbundet – 911
Skatterevisorenes Forening – 475
Norsk Fysioterapeutforbund – 229
Norsk Ergoterapeutforbund – 185
Norsk Radiografforbund – 41
Det norske maskinistforbund – 32
Det norske Diakonforbund – 22

/share/mime/48/pdf.png Unios krav - Staten
(unio-stat-krav-12.04.2016-1300.pdf, 256kB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as