Lønnsoppgjørene 2020

Prolongering av avtaler

Som følge av situasjonen med koronaviruset har de sentrale partene blitt enige om å videreføre hovedtariffavtalen/overenskomstene i KS, stat, Spekter, Oslo kommune, Virke og KA frem til 15. september 2020.

Frontfaget i august

Frontfagsforhandlingene er planlagt å starte i begynnelsen av august.
Tariffområdene KS, stat, Spekter, Oslo kommune, Virke og KA starter sine tariffoppgjør etter dette. Det samme vil da gjelde for B-dels forhandlinger i Spekter-området. De lokale ordinære årlige lønnsforhandlinger i kap. 3 og 5 i kommunal sektor utsettes også.

Akademikerforbundet holder deg oppdatert

Akademikerforbundet vil fortløpende vurdere og informere tillitsvalgte/medlemmer om utviklingen i lønnsoppgjørene og om eventuelle kursmuligheter og workshop i forbindelse med tariffoppgjøret.

Forhandlinger på særskilt grunnlag kan gjennomføres

De lokale parter kan forhandle om lønn på særskilt grunnlag da disse forhandlingene ikke omfattes av det sentrale oppgjøret.  

Som følge av koronapandemien er det inngått flere sentrale avtaler, blant annet for arbeidstid og overtidsarbeid.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as