Lønnsoppgjøret i KS: Unio kommune har levert krav 2

 Lønnsforhandlingene i KS-området fortsatte i dag. Unio kommune leverte sitt andre krav.

Arbeidsgiverorganisasjonen KS og arbeidstakerorganisasjonene Unio, LO, YS og Akademikerne møttes i dag, 18. april, for å overlevere krav 2 i hovedtariffoppgjøret for kommunesektoren. Unio kommunes krav 2 inneholder blant annet noen forslag til endringer i kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser i hovedtariffavtalen.

Lokal lønnspolitikk

Vi krever at det skal utarbeides en lokal lønnspolitikk for den enkelte sektor i kommunen/fylkeskommunen.
– Lønnspolitikken med tilhørende kriterier for lokale lønnstillegg må gjøres kjent for alle ansatte og utformes slik at det skapes forutsigbarhet og mulighet for den ansatte til å innrette seg i henhold til lønnspolitikken, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

Kompetanse

Når det gjelder kompetanse krever Unio kommune blant annet at dersom arbeidsgiver ansetter noen som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene til stillingen, har arbeidsgiver ansvar for at det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak slik at den ansatte kvalifiseres for stillingen.
Unio krever også at dersom arbeidsgiver ikke får kvalifiserte søkere ved første gangs utlysning, skal stillingen lyses ut på nytt med høyere lønn.

Lønnskriterier

Unio kommune krever at formuleringen «oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål» fjernes fra lønnskriteriene for ledere og at «utdanning og kompetanse» legges til.
Det samme gjelder for både de sentrale og lokale lønns- og stillingsbestemmelsene, hvor Unio kommune krever at ordene «innsats- og resultatoppnåelse» fjernes.
Forskning viser at lønn basert på slike kriterier kan virke negativt for motivasjon og arbeidsmiljø.

Arbeidstid barnehage

17. april ble det kjent at Utdanningsforbundet avviser nemndas forslag til en ny arbeidstidsavtale for barnehagen (SFS 2201), og at avtalen tas inn i hovedoppgjøret.

Unio kommune har følgende krav:

- En særavtale som sikrer barnehagelærers/pedagogisk leders tid til å arbeide selvstendig med planlegging, for- og etterarbeid.
- En særavtale som gir økt tid til planlegging, for- og etterarbeid for pedagogisk leder og barnehagelærer.

Hele kravet finnes her
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as