Lønnsoppgjøret i Oslo: Unio har levert økonomiske krav

I dag leverte Unio Oslo kommune det tredje kravet i årets lønnsoppgjør. Det inneholder økonomi.

I år krever Unio at oppgjøret må ha en tydelig innretning som gir en klar reallønnsvekst og et høyere lønnsnivå for universitets- og høyskoleutdannede. I tillegg kreves det avsetning til særskilte lønnsmessige tiltak – en såkalt justeringspott.

Økonomiske krav

Unio krever en økonomisk ramme som minst er på nivå med den samlede økonomiske rammen for industrien. Innenfor denne rammen må lønnsutviklingen for yrkesgrupper med høgskole- og universitetsutdanning minst være på høyde med lønnsutviklingen for tilsvarende yrkesgrupper i industrien.

Unio krever:

Generelt prosentvis tillegg på 2,3 pst på lønnstabellen pr 1. mai 2018
Avsetning til særskilte lønnsmessige tiltak på X pst pr 1. mai 2018
Det gir en økonomisk ramme som er på linje med det Unio har krevd i kommune-Norge for øvrig. Se mer om det her.

I tillegg til det økonomiske kravet gjelder krav som tidligere er overlevert. Krav til arbeidstid barnehage videreføres, og vil fortsatt være et svært viktig krav i de videre forhandlingene.
Se hele krav 3 her

Se mer om lønnsoppgjøret for Unio Oslo kommune her
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as