Lønnsoppgjøret 2020

Vi har tidligere informert om at lønnsoppgjørene 2020 er utsatt til 15. september i offentlig sektor.

Det utsatte inntektsoppgjøret som er et hovedoppgjør starter etter planen opp igjen 3. august mellom LO og NHO og fristen for å komme til enighet mellom Norsk Industri og Fellesforbundet er satt til 21. august.
I forkant av et hovedoppgjør framlegges et grunnlag for inntektsoppgjørene som omtales TBU-rapporten (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene).
Ettersom årets tariffoppgjør ble utsatt til august, har beregningsutvalget for inntektsoppgjørene besluttet å utsette arbeidet med den endelige utgaven av TBU-rapporten til juni. Det er ikke fastsatt en dato for publisering ennå.

SSB la 24. april fram rapport om konunkturtendenser. I rapporten beskrives en bråstopp i norsk økonomi. Nedgangen skyldes utbruddet av koronaviruset og de påfølgende smittevernstiltakene som er innført over hele verden. Foreløpige anslag på Nasjonalregnskapet tyder på at BNP Fastlands-Norge falt med 6,4 prosent fra februar til mars. Fra inngangen til utgangen av mars måned er det imidlertid anslått at BNP Fastlands-Norge falt 14 prosent.

Den økonomiske nedgangen vil få konsekvenser for lønnsoppgjørene. SSB mener nå det er sannsynlig med svært lav lønnsvekst i de kommende år.
Frontfagsmodellen er norm for den videre utviklingen i gjennomsnittlig årslønn i Norge og vi får et klarere bilde av forventet lønnsutviklingen i 2020 når Norsk Industri og Fellesforbundet er ferdige med forhandlingene.
Akademikerforbundet følger utviklingen nøye og vil holde deg oppdatert.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as