Lønnsoppgjøret 2020

Vi har tidligere informert om at lønnsoppgjørene 2020 er utsatt til 15. september i offentlig sektor.

Det utsatte inntektsoppgjøret som er et hovedoppgjør starter etter planen opp igjen 3. august mellom LO og NHO og fristen for å komme til enighet mellom Norsk Industri og Fellesforbundet er satt til 21. august.
I forkant av et hovedoppgjør framlegges et grunnlag for inntektsoppgjørene som omtales TBU-rapporten (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene).
Ettersom årets tariffoppgjør ble utsatt til august, har beregningsutvalget for inntektsoppgjørene besluttet å utsette arbeidet med den endelige utgaven av TBU-rapporten til juni. Det er ikke fastsatt en dato for publisering ennå.

SSB la 24. april fram rapport om konunkturtendenser. I rapporten beskrives en bråstopp i norsk økonomi. Nedgangen skyldes utbruddet av koronaviruset og de påfølgende smittevernstiltakene som er innført over hele verden. Foreløpige anslag på Nasjonalregnskapet tyder på at BNP Fastlands-Norge falt med 6,4 prosent fra februar til mars. Fra inngangen til utgangen av mars måned er det imidlertid anslått at BNP Fastlands-Norge falt 14 prosent.

Den økonomiske nedgangen vil få konsekvenser for lønnsoppgjørene. SSB mener nå det er sannsynlig med svært lav lønnsvekst i de kommende år.
Frontfagsmodellen er norm for den videre utviklingen i gjennomsnittlig årslønn i Norge og vi får et klarere bilde av forventet lønnsutviklingen i 2020 når Norsk Industri og Fellesforbundet er ferdige med forhandlingene.
Akademikerforbundet følger utviklingen nøye og vil holde deg oppdatert.


Siste nyheter

Medlemsnytt (27.01.2023)
Tariff 2023 (27.01.2023) 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as