Lønnsoppgjøret: Mer enn frontfaget også i Oslo

Partene i lønnsoppgjøret i Oslo kommune er kommet til enighet. Rammen for oppgjøret er 5,4 prosent, noe som er godt over anslaget for rammen i frontfaget.

Søndag ble Unio Oslo enig med Oslo kommune i årets mellomoppgjør. Lørdag ble det enighet i kommunesektoren ellers (KS), mens det allerede på fredag ble enighet i staten. Forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Therese Thyness Fagerhaug, er fornøyd med å ha fått gjennomslag for kravene Unio stilte inn i oppgjøret.

– Vi har fått gjennomslag for våre hovedkrav om en ramme  godt over frontfaget og reallønnsvekst for alle, sier hun.

Realvekst med prisvekstanslaget

I frontfaget endte rammen for oppgjøret på 5,2 prosent, mens den i Oslo kommune ble 5,4 prosent. I år har Teknisk beregningsutvalg (TBU) anslått at prisveksten blir 4,9 prosent, noe som gjør at alle Unio Oslos medlemmer sikres reallønnsvekst dersom anslaget fra TBU stemmer.

Det økonomiske i årets oppgjør:

De som har opp til lønnstrinn 35 og tjener inntil 541.800 kroner, får et tillegg på 32.600 kroner. Alle som ligger i lønnstrinn 36 og høyere, får et tillegg på 6,0 prosent.

Lønnstilleggene gjelder fra 1. mai 2023.

Oppgjøret er anbefalt av alle forbundene i Unio og skal ikke på uravstemning.

Tydelige signaler fra kommunen om lønn

Thyness Fagerhaug mener løsningen i årets lønnsoppgjør viser at Oslo kommune ønsker å beholde og rekruttere folk med høy utdanning.

Og at lønn er et viktig virkemiddel.

– Vi har lenge pekt på at både staten og nærliggende kommuner konkurrerer med Oslo om høyt utdannet arbeidskraft. Med dette oppgjøret viser Oslo at de ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver, også for våre medlemmer, fastslår Thyness Fagerhaug.

Det er også viktig for Unio Oslos forhandlingsleder å påpeke at det har vært flere dårlige oppgjør for medlemmene Unio representerer de siste årene.

Retter opp noe av skjevheten

– Dette retter opp noe av skjevheten fra tidligere år og er et godt signal om anerkjennelse fra kommunen til våre medlemmer om den viktige jobben de gjør, sier hun.

I alle lønnsoppgjørene hittil i år har det vært en lavtlønnsprofil, og det har også blitt tatt hensyn til i Oslo.

Utdanning og ansiennitet

– Det er dyrtid i Norge nå og det er ekstra dyrt å bo i Oslo. Derfor var det viktig med et oppgjør som traff ansatte på alle deler av lønnsstigen. Unio Oslo har vært opptatt av å løfte alle i dette oppgjøret, samtidig som det måtte bli et godt oppgjør for dem med høy utdanning og ansiennitet, sier Thyness Fagerhaug.

Forhandlingslederen trekker frem samarbeidsklimaet som avgjørende for at man også i år kom fram til en løsning:

– Det har vært god tone mellom partene i årets oppgjør. Det bidro helt klart til at det ble enklere å komme frem til en løsning også i år, sier Thyness Fagerhaug.

Lønnstabell

Se protokoll
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as