Lønnsoppgjøret 2020

Lønnsoppgjøret mellom Fellesforbundet (LO) og NHO går inn i sin siste fase. Meklingsfristen er kl. 24.00 i dag. Disse forhandlingene er viktige, da vi her får lagt normen for lønnsvekst for de øvrige oppgjør. Derfor kalles dette for frontfaget. Den lønnsvekst som avtales i frontfaget vil være normen for de øvrige oppgjør, i såvel privat som offentlig sektor.  

I Akademikerforbundet følger vi nøye med på frontfaget som en del av forberedelsene til de sentrale forhandlingene i offentlig sektor som starter de første dagene i september. Forhandlingsfrist for stat og kommune er 15. september.    
 
I våre forhandlinger sentralt legges det også vekt på tallgrunnlaget fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU). Man har nå justert antatt prisvekst opp fra 1,2 til 1,4 prosent. Dette innebærer at lønnsoppgjørene må gi mer enn 1,4 prosent, om du som medlem skal få reallønnsvekst. Vi holder deg oppdatert på vår hjemmeside.

 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as