Løsning i statsoppgjøret: Viktige gjennomslag for Unio

26.05.2016. - Unio har fått gjennomslag for viktige krav i meklingen med Staten. Vi har beholdt vår forhandlingsrett på pensjon, og fått på plass en bedre lønnsprofil for våre medlemsgrupper, sier forhandlingsleder i Unio Stat, Petter Aaslestad.

Forhandlingsleder for Unio Stat, Petter Aaslestad, er fornøyd med at en svært krevende mekling førte fram.

- Meklingen førte til en avklaring på to områder som er særlig viktige for Unios medlemmer, nemlig forhandlingsretten for avtalefestet pensjon og lønnsfordelingen i staten. Vår forhandlingsrett på pensjon er beholdt uendret. Vi har også fått på plass en lønnsprofil med et større generelt prosentvis tillegg som kommer alle medlemmene til gode. Samt en tilfredsstillende lokal pott, oppsummerer Aaslestad.
 

Et annet spørsmål som sto sentralt i meklingen, var det nye lønnssystemet i staten. I mandatet for det nye lønnssystemet ble det slått fast at all lønnsdannelse skulle skje lokalt.
- Gjennom meklingen fikk vi gjennomslag for at lønnsfordeling kan skje både sentralt og lokalt. I tillegg fikk vi inn en formulering om at lønnssystemet skal ivareta kompetanse og utdanning. Dette er en svært viktig presisering for våre medlemmer, sier Aaslestad.

- Staten ønsket kun lokale tillegg. Vi har nå fått til en avtale som er innenfor frontfaget, men som gir alle medlemmene generelle tillegg, sier han.
Unio forhandlet fram 1,15 prosent i sentralt tillegg med virkning fra 1. mai i år og 1,5 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli. I tillegg ble det foretatt endringer beregnet til 0,1 prosent på fellesbestemmelsene.


Se hele protokollen på regjerringen.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as