Medlem fikk god hjelp da sykdommen rammet

1. januar 2010 ble den obligatoriske grunnforsikringen innført for alle medlemmer under 67 år – med mulighet for den enkelte til å reservere seg.
Anders Andersen har vært medlem i Akademikerforbundet lenge, og han bekrefter at innmeldingsdatoen 1. mai 1991 stemmer. Andersen som tilhører lokallaget i det som den gang het Vest Agder, valgte først å reservere seg mot forsikringen. Deretter ombestemte han seg i forbindelse med en amnestikampanje i 2012 og ble dermed omfattet av grunnforsikringen. Det er han glad for i dag!

I 2018 ble grunnforsikringen til Akademikerforbundet utvidet med forsikringen Kritisk Sykdom. Forsikringen gir engangserstatning på kroner 50 000, og utbetales dersom den forsikrede får stilt endelig diagnose for nærmere angitte sykdommer eller operasjoner.

Sommeren samme år fikk Andersen den triste beskjeden om at han hadde kreft, en sykdom som er definert som kritisk innenfor forsikringsordningen.
I forbindelse med at sykdom oppstår er det ofte en del ting som det med ordnes med. Andersen var i kontakt med Akademikerforbundets sekretariat, da han blant annet hadde spørsmål knyttet til uføretrygd. Lenje Tenjum, administrasjonskonsulent, hos Akademikerforbundet husker samtalen godt, og hun oppfordret Andersen til å kontakte forsikringskontoret for å høre om han kunne ha krav på erstatning fra forsikringen «Kritisk Sykdom».

Etter at Andersen tok kontakt med Akademikerforbundets forsikringskontor, gikk det raskt før erstatningen på kroner 50 000 var på konto. Det var Kathe Fagerli på forsikringskontoret som assisterte Andersen, og informerte om hva som måtte fylles ut av dokumentasjon. Skademelding ble deretter sendt Storebrand og Andersen er godt fornøyd med velviljen han ble møtt med, og sier at erstatningen ble raskt utbetalt etter at nødvendig dokumentasjon ble innsendt.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as