Medlemmene trenger flere tillitsvalgte!

Hovedtillitsvalgt ved Bufetat Region Sør, Christin L. Skansen, oppfordrer alle medlemmer til å påta seg vervet som tillitsvalgt. Hun er også leder for Region Vestfold og Telemark.

Et bindeledd i forbundet

Alle medlemmer trenger å bli representert. Vi har noen små miljøer hvor vi har to eller flere medlemmer. Her er det virkelig et behov for tillitsvalgte, slik at medlemmene kan få hjelp når de trenger det, men også slik at vi som forbund enklere kan forstå hva som er viktig for dem. På mange måter er de tillitsvalgte et bindeledd mellom arbeidsgiver og den enkelte ansatte, men også mellom medlemmet og resten av Akademikerforbundet. Slik sett er engasjerte tillitsvalgte avgjørende for god informasjonsflyt i forbundet vårt.

Lokal medbestemmelse i praksis

Det skjer mye i arbeidslivet. Det kan være forhandlinger, omorganiseringer og en rekke andre prosesser som påvirker arbeidshverdagen til ansatte. Gjennom en tillitsvalgt kan hvert enkelt medlem være med på å bestemme hvordan disse prosessene skal foregå. Den tillitsvalgte holder kontakten med arbeidsgiver og kobler på kompetanse i forbundet ellers når det er behov. Slik passer vi godt på medlemmene våre.

Men, det viktigste er at denne representasjonen er lokal. Forbundets sekretariat eller regionstyret har nødvendigvis ikke den nære kjennskapen til arbeidsplassen og kan derfor ikke like enkelt forstå alle prosessene som foregår der. Det er de engasjerte tillitsvalgte ute som driver forbundet fremover. Poenget er: Akademikerforbundet skal representere Akademikerforbundet der vi har medlemmer – da må flere melde seg til tjeneste!

Ikke noe å kvie seg for

Det er definitivt ikke skummelt å være tillitsvalgt. Det er gøy. Det er spennende og ikke minst veldig lærerikt. Det kan nok være utfordrende til tider. Som ny tillitsvalgt kan en bli satt i situasjoner man ikke har erfaring med, men regionstyret og sekretariatet er alltid på plass for å gi gode råd og veiledning. De er bare en telefon unna.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as