Senior i både Unio-sammenheng og i pensjonsforhandlinger, Erik Orskaug, besøkte Akademikerforbundets seniorer og gikk gjennom Pensjonsreformen

Medlemsmøte for Akademikerforbundets seniorer

Sjefsøkonom Erik Orskaug i Unio, var nylig invitert til medlemsmøte for Akademikerforbundets seniorer med Pensjonsreformen som tema. Han venter selv brev fra NAV om hvordan hans pensjon blir i årene framover, fortalte han. Ikke bare er han en senior i Unios organisasjon, men han har også vært sentral i pensjonsforhandlinger gjennom årtier.

Tekst og foto: Carl-Erik Christoffersen

På en forståelig måte forklarte han for de 19 frammøtte medlemmene om den nye pensjonsreformen og hvordan den vil slå ut for i årene framover.

To viktige momenter med pensjonsreformen er at vi har fått inn levealdersjustering og at offentlig ansatte får en AFP-ordning etter mønster fra privat sektor.

Levealdersjustering innebærer at alderspensjonen din blir justert etter forventet levealder for ditt årskull. Om levealderen i befolkningen fortsetter å øke, vil levealdersjusteringen sikre at pensjonssystemet forblir bærekraftig.

Den nye AFP-ordningen medfører at arbeidstakerne kan fritt bevege seg mellom privat og offentlig sektor uten å miste rettigheter på dette området. AFP-ordningen er heller ikke lengre en ren tidligpensjon, men et livsvarig økonomisk tillegg til folketrygden.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as