Mekling i kirkestreiken 10. januar

I en felles oppdatering skriver arbeidstakerorganisasjonene i streik i kirken at det har vært kontakt med riksmekleren siden 30. desember. Men mekleren har foreløpig ikke funnet grunnlag for å innkalle partene til ny mekling.

Det er krevende for arbeidstakerorganisasjonene at arbeidsgiver KA i sitt forslag til løsning stiller nye krav, som ikke var en del av forhandlingene. Fagforeningene jobber nå med å overskue konsekvensene av det KA har krevd, og ser etter løsninger.

Det blir uansett mekling 10. januar. Det er fordi det da har gått 30 dager siden opprinnelig mekling. Arbeidstvistlovens bestemmelser regulerer dette.

“Når vi møter KA til mekling vil det være et uttalt mål for oss at vi finner en felles løsning”, skriver arbeidstakerne.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as