Mekling i KS Bedrift i november

22.09.2016. 3. juni ble det brudd i hovedoppgjøret for konkurranseutsatte bedrifter i kommunene. Meklingen vil foregå 2. og 3. november.

Unio og de andre forhandlingssammenslutningene brøt forhandlingene med KS Bedrift da partene ikke kom til enighet i spørsmålet om pensjon. Alle organisasjonene som deltok under forhandlingene valgte å bryte, og skal nå i mekling. Foruten Unio gjelder dette LO Kommune, YS og Akademikerne.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as