Mekling i KS Bedrift

31.10.2016. Onsdag 2. november klokken 10.00 starter meklingen mellom KS Bedrift og Unio, LO Kommune, YS Kommune og Akademikerne. Dersom partene ikke finner en løsning innen meklingsfristen torsdag 3. november klokken 24.00, kan det bli streik i bedrifter med medlemskap i KS Bedrift.

Unios forbund har meldt plassfratredelse for medlemmer i Det norske maskinistforbund ved BIR Avfallsenergi i Bergen. Dette vil kunne ramme avfallshåndteringen i Bergensområdet.

I meklingen ønskes det å få løst uenighet om tjenestepensjon og lønnssystem. Unio krever nødvendige kjøreregler og materielt innhold i et pensjonsalternativ, samt krav om lokal lønnsdannelse for enkelte stillinger ved BIR Avfallsenergi.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as