Mellomoppgjøret i Virke avsluttet med enighet

Det er oppnådd enighet i mellomoppgjøret mellom Unio-forbundene og Virke i forhandlingene om landsoverenskomsten (LOK) for Helse og sosiale tjenester mv, Barnehager, Utdanning og Virksomheter § 27.

Daniel Fundingsrud ledet forhandlingene på vegne av Virke og Kari Tangen var delegasjonsleder for Unios delegasjon i årets Virke-forhandlinger.

– Resultatet harmonerer med nivået vi har oppnådd for medlemmene i det sammenlignbare tariffområdet, sier Unios forhandlingsleder i området, Kari Tangen.

– Vi er fornøyde med at man nå har sluttført forhandlingene for de resterende tariffavtalene innfor HUK-området, som innebærer at man er i mål med mellomoppgjøret 2021 i Virke, sier Tangen.

Hovedpunktene i oppgjøret er:

  • Lønnstilleggene for våre medlemmer (gruppe 2 i lønnstabellen) er på mellom 12.100 og 22.000 kroner. Dette beløpet får den enkelte på toppen av inntekten sin. Ny garantilønn justeres tilsvarende. Dette utgjør et lønnstillegg per dato på i gjennomsnitt ca. 3 prosent.
  • Ledere som ikke er omfattet av lokal lønns- og stillingsinnplassering får et lønnstillegg på 2,9 prosent av sin egen grunnlønn per 30. april 2021 med virkning fra 1. mai.
  • I tillegg er 1 prosent per 1. oktober 2021 av det sentrale oppgjøret satt av til lokale forhandlinger.

Protokollen kan du lese her
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as