Mindre handlingsrom i kommunene med regjeringens forslag

Regjeringen foreslår en vekst i de frie inntektene for kommunesektoren på 2 milliarder kroner neste år. Det til tross: Kommunenes handlingsrom blir mindre i 2021, etter forslaget til statsbudsjett for 2021. – Handlingsrommet reduseres med en milliard kroner, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

Dette vil gå gi kommunene utfordringer med kjernetjenester som utdanning, helse og omsorg.

–  Det er flere utgifter og kutt regjeringen ikke tar med i sitt regnestykke. Til sammen gir de ikke en oppgang, men en nedgang i kommunenes og fylkeskommunenes handlingsrom, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

Frie inntekter ikke så frie

Regjeringen foreslår at de frie inntektene skal øke med 2 milliarder kroner neste år, fordelt med 1,6 milliarder til kommunene og 0,4 milliarder til fylkeskommunene.

Av dette forutsetter regjeringen at kommunene bruker 100 millioner kroner på barn og psykisk helse og at fylkeskommunene bruker 100 millioner kroner på ferger og nullutslippsbåter. Tar vi hensyn til at de demografiske utgiftene vokser med 1,1 milliarder kroner blir kommunesektorens netto handlingsrom 0,7 milliarder kroner, i følge regjeringen.

Det er likevel flere utgifter som ikke regnes med, men som får effekt i kommunene.

Derfor blir det mindre handlingsrom

Pensjonsutgiftene øker med 0,6 milliarder kroner ut over deflator (lønn og pris).

Toppfinansieringsordninga for resurskrevende brukere strammes inn netto med 37.000 kroner per bruker, det gir en samlet ekstrakostnad for kommunene på 300 millioner kroner.
Fylkeskommunene får 100 millioner kroner i samlet støtte til driftsutgifter i forbindelse med omleggingen til nullutslippsløsninger for ferger og hurtigbåter. Vestland fylkeskommune som har kommet lengst i det grønne skifte i fergetrafikken, regner alene med årlige merkostnader på 300 millioner kroner. Regjeringen har oppfordret til omlegging, men følger ikke opp. Samlet bevilgning skulle vært minst på 500 millioner kroner.

Regjeringen foreslår, etter avtale med Frp, å redusere den maksimale satsen i eiendomsskatten fra 5 til 4 prosent. Det reduserer kommunesektorens skatteinntekter med 360 millioner kroner i 2021

 

Les mer på Unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as