Moro og interessant å være tillitsvalgt

Norsk Tipping startet sin virksomhet i 1948. De 18 siste årene har Kjetil Berntsen (47) jobbet der, og i de fire siste årene har han vært tillitsvalgt for Akademikerforbundets medlemmer. Og det synes han er moro!

Tekst og foto: Carl-Erik Christoffersen

- Det er morsomt, interessant og givende å være tillitsvalgt, sier han. Da får du delta i prosesser på arbeidsplassen og du får bedre innsikt i hvordan de foregår. Det har foregått en lang og omfattende organisasjonsutviklingsprosess her som ble avsluttet i oktober. Det har vært en forutsetning hele tiden at ingen skulle miste jobbene sine, men at mange måtte påregne nye arbeidsoppgaver. Dette har medført et snev av usikkerhet blant de ansatte, men ikke den store dramatikken. I utgangspunktet har vi mange uorganiserte på denne arbeidsplassen. Når disse føler at det skjer endringer rundt seg, får jeg som tillitsvalgt en del henvendelser. De lurer da gjerne på hvordan det er å være medlem i Akademikerforbundet.

Det er ikke til å stikke under en stol at Kjetil Berntsen er en god markedsfører og en selger. Et energisk glimt i øyet og en kjapp og inviterende replikk. Før Kjetil Berntsen kom til Norsk Tipping var han produktsjef i Hamar Arbeiderblad. Utdanningen har han fra Handelshøyskolen BI og Norges Markedshøyskole. - Ja, jeg må vel innrømme at mange av de som har meldt seg inn har jeg snakket med tidligere, sier han. Vi var rundt 16 medlemmer for et drøyt år siden, men akkurat nå har det tallet blitt 29.

- Hva er «hemmeligheten» din for en slik positiv utvikling?

- Vi har ingen egen oppskrift her på Norsk Tipping. Vi hadde for en tid tilbake en egen stand ved kantina og fortalte rett og slett at vi var her. Vi fikk låne litt utstyr fra andre lokallag her på Hamar, hadde litt effekter å dele ut og den slags. Budskapet var så enkelt at Akademikerforbundet eksisterer på Norsk Tipping. Vårt inntrykk er at dette har gitt effekt. Ofte kan det ta litt tid før de bestemmer seg, men vi ser nå at medlemstallet øker jevnt og trutt. Vi ser dessuten at forbundets kaffekopper har vært en døråpner. Når folk har kommet til meg og har lurt på noe, sier jeg at vi kan sette oss ned å ta en prat og en kopp kaffe. Så peker jeg på koppen og sier at de burde vært medlem her. Dermed får vi i gang en dialog.

Vi klarer oss stort sett selv, men har fått litt støtte fra sentralt hold i form av juridisk bistand til enkelte medlemmer. Ellers er medlemmene opptatt av de lokale lønnsforhandlingene. Den prosessen tar vi også stort sett hånd om selv. Det er krevende, når det står på, og det drar en del energi, men det er moro. Og årets lønnsforhandlinger gikk utrolig bra. Med litt telefonstøtte fra sekretariatet underveis, kom vi i mål med et resultat vi var fornøyd med.

- Hvordan er medlemskommunikasjonen?

- Normalt har vi ikke medlemsmøter. Vi hadde det i fjor for å få protokollert hvem som skulle være leder og hvem som skulle være nestleder. Vi tar møter når vi har noe konkret å informere om. Likevel går det mye informasjon til våre medlemmer på andre kanaler.

Fakta om Norsk Tipping AS

fakta

Norsk Tipping AS er et heleid statlig aksjeselskap underlagt Kulturdepartementet. Selskapet har hovedkontor på Hamar. Det har statlig, nasjonalt monopol på en rekke pengespill, og Kulturdepartementet avgjør selskapets spilleregler og hvor stor del av beløpet som skal gå til gevinster. Selskapets overskudd, de såkalte spillemidlene, fordeles i dag mellom idrett, kultur og humanitære formål. Midlene til idrettsformål fordeles av regjeringen, midler til kulturformål fordeles med to tredeler av Stortinget og en tredel av regjeringen.

  • Spillinntekter i 2017: 34,92 milliarder kroner.
  • Overført til frivillige organisasjoner: Ca. 100 millioner kroner.
  • Antall ansatte: 406.

Visjon: «Vi gir drømmen en sjanse»
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as