Møter og kurs i koronakrisen

Koronakrisen fikk fart i digitaliseringen

Akademikerforbundet hadde i 2020 som de foregående årene lagt opp til en tettpakket kurs- og konferanseplan.
Da koronakrisen var et faktum, måtte vi i løpet av kort tid avgjøre hva som skulle skje med de neste møteplassene Akademikerforbundets regi: Utsette, avlyse eller gjennomføre på digital plattform?

Årsmøtene i regionene

Det var planlagt flere årsmøter i mars. Hovedstyret ønsket i første runde å utsette disse i håp om å kunne gjennomføre disse med fysisk fremmøte. Når koronasituasjonen ble langvarig, ble det klart at det er ugunstig å sette årsmøter med valg på vent i lang tid. Derfor har forbundet skaffet seg system for gjennomføring av årsmøter. De første som tok dette i bruk var Region Midt-Norge, som gjennomførte forbundets første digitale årsmøte 18. mai.

Høstens kurs og konferanser – samlet tilbud utvidet

I skrivende stund er det ikke tatt stilling til hva som skjer med alle høstens planlagte kurs og konferanser.
Det planlagte kurs- og konferanseprogrammet blir supplert med en rekke møter og kurs på digitale plattformer, så det samlede tilbudet til medlemmene blir utvidet.

Mindre gap mellom innovatører og etternølere

En del virksomheter var godt i gang med å bruke digitale plattformer før koronakrisen, men slett ikke alle. Og kanskje kun noen av de ansatte ved enkelte virksomheter, innovatørene. I løpet av kort tid ble Teams, Zoom og Facetime en del av vokabularet til de fleste. Alle på alle nivåer ble «kastet utpå» i en ny hverdag med utstrakt bruk av hjemmekontor. Dette har nok bidratt til å tette gapet mellom innovatører og etternølere.

Miljøperspektivet

Mange har nok fått nye tanker om hva som er nødvendige og unødvendige reiser innenlands og utenlands. I tillegg til den åpenbare tidsbesparelsen, vil man også spare inn noen klimakvoter.

Kommet for å bli

Møter og kurs på digitale plattformer er kommet for å bli, men er ikke en fullgod erstatning i alle sammenhenger. Vi trenger også de fysiske møteplassene. De gir en annen dimensjon og er bl.a. en arena for small talk og relasjonsbygging i pauser og ved måltider, som man ikke får ved å møtes på en digital plattform med stram møteregi.

Oppfølging av tillitsvalgte og medlemmer

Forbundet har fra sentralt hold organisert en rekke digitale møteplasser for de tillitsvalgte i koronatiden. Dette har blitt godt mottatt. Regionene tar nå over denne stafettpinnen og vil også bistå sine tillitsvalgte i å organisere møteplasser for medlemmene lokalt. Det er viktig å sikre dialog med dem i en tid da «den gode samtalen med en kaffekopp i hånden» forsvant fra en dag til en annen.

Digitaliseringsgevinst

Akademikerforbundet kan komme styrket ut av koronasituasjonen ettersom den har satt fart på digitaliseringen av møter og kurs. Forbundet nå vil arbeide videre for å hente ut de gode effektene av å kombinere digitale møter og kurs med fysiske møteplasser
Hold deg oppdatert om vårt medlemstilbud på akademikerforbundet.no.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as