Mulig streik i Staten

20.05.2016. Meklingen i det statlige tariffoppgjøret pågår. Hvis det ikke blir enighet innen fristen klokken 24.00 natt til torsdag 26. mai, kan store statlige grupper være i streik fra torsdag morgen.

I staten tar Unio i første omgang ut nær 2000 medlemmer. Uttaket følger de nye politidistriktene, og i starten er det følgende områder som vil merke streiken: Oslo, Agder, Nordland, Øst (Romerike og Follo), Sør-Vest (Rogaland) og Vest (Hordaland).

– Dette er en krevende mekling, men vi gjør alt vi kan for å få til en løsning. Vi må likevel forberede oss på konflikt. Dersom vi ikke klarer å komme til enighet, er streik et virkemiddel som vi vil ta i bruk, sier forhandlingsleder Petter Aaslestad i Unio Stat.

Han understreker at årets oppgjør ikke primært dreier seg om penger men om prinsipper.
- Dette handler først og fremst om retten til å forhandle om våre medlemmers fremtidige pensjon. Den retten er helt grunnleggende for oss som fagforbund, og svært viktig for de 750.000 ansatte i offentlig sektor.

Virksomheter som rammes ved en eventuell streik i staten er i stor grad universitets- og høgskolesektoren og politi- og lensmannsetaten. I hovedsak er det kunnskapsarbeidere som er tatt ut i streik, altså personer som driver forskning og utdanning til ulike sektorer, som for eksempel helse- og utdanningssektoren.

I politiet er det i hovedsak tatt ut personer innen forebygging, etterforskning, forvaltning og ordenstjeneste. Det er også tatt ut personer i andre statlige etater, som for eksempel NAV og Skatteetaten. Også prester vil bli tatt ut i streik.

Om det er behov for dispensasjon fra streiken, er det arbeidsgiver som sender inn søknad om dette. Søknaden drøftes lokalt, og avgjøres sentralt. Dispensasjonssøknadene vil bli behandlet fortløpende.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as