Mulighetenes landsmøteperiode for Akademikerforbundet

Det er generelt sett synkende organisasjonsgrad i Norge, men Akademikerforbundet kan igjen vise til vekst i 2019, 2,1 %.

Stadig økende engasjement

Over tid har det vært gledelig å registrere økt engasjement og deltakelse i en rekke fora, både sentralt, regionalt og lokalt. Landsmøteperioden starter med hovedoppgjøret 2020, og på tariffkonferansen i januar var det rekordmange deltakere og gode debatter som danner grunnlaget for Akademikerforbundets utforming av krav for de ulike medlemsgruppene inn i oppgjøret.

Økt omfang av frikjøp

Akademikerforbundet har økt omfanget av frikjøp av tillitsvalgte på arbeidsplassen for å sikre god ivaretakelse av medlemmene.

Mange passer inn i Akademikerforbundet

Alle dine kollegaer (så lenge de har minimum tre års høyere utdanning) kan bli medlemmer, ettersom vi ikke er låst til en profesjon. Man må være synlig lokalt for å vekke interesse for Akademikerforbundet. Det skjer bl.a. ved ivaretakelse av medlemmene i det lokale medbestemmelsesapparatet. På s. 4 og 5 kan du se hvordan en tillitsvalgt økte medlemstallet fra 3 til 17 på ett år.

Økt antall medlemmer gir større kraft

I Unio er Akademikerforbundet med i det som kalles «fellesordningen». Det dreier seg om de minste forbundene som har mindre enn 5000 yrkesaktive medlemmer. I ulike fora og utvalg er det det største forbundet blant de små som får plassen. Når Akademikerforbundet får over 5000 yrkesaktive medlemmer, får vi selvstendig representasjon i alle fora og utvalg i Unio. Akademikerforbundet har i dag 4504 yrkesaktive medlemmer. Her finner du en oversikt over medlemmene basert på revisorgodkjente tall pr. 1.1.2020.

Medlemstall pr. 1.1.2020 pr. tariffområde

Yrkesaktive medlemmer
Statlig sektor 1112 medlemmer

Kommunal sektor
KS 1659 medlemmer
KS-bedrift 59 medlemmer
Oslo kommune 315 medlemmer

Spekter
Spekter helse 412 medlemmer
Spekter trad 415 medlemmer

Virke-området 102 medlemmer

KA
KA trad 13 medlemmer
KA Den norske kirke 18 medlemmer

NHO-området
Abelia 30 medlemmer
NHO Service 7 medlemmer

Andre landsforeninger 15 medlemmer

Privatansatte uten tariffavtale 317 medlemmer
Selvstendig næringsdrivende 30 medlemmer

Sum yrkesaktive medlemmer: 4504

Ikke-yrkesaktive medlemmer

Student 167 medlemmer
Pensjonist 275 medlemmer
Andre ikke-yrkesaktive 140 medlemmer
Sum ikke-yrkesaktive medlemmer: 582

Totalt medlemstall pr. 1.1.2020: 5086

Bidra til at vi når målet om 5000 yrkesaktive medlemmer i landsmøteperioden!

Medlemmer som i løpet av året har vervet minst tre medlemmer deltar i trekningen av

  • et reisegavekort til en verdi av kr 10.000
  • to reisegavekort til en verdi av kr 5.000

Navn på den som verver føres opp i innmeldingsskjemaet.
For å bli registrert som verver, forutsettes det at vervete medlemmer har betalt medlemskontingent til Akademikerforbundet.
Trekning av vervepremier vil bli foretatt 2. januar 2021. De som vinner blir kontaktet.

Takk til alle som vervet i 2019!

Disse tre medlemmene vant reisegavekort for innsatsen i 2019:
Kjetil Berntsen, Hanna Olea Holen og Kristin Lindberg Skansen.

Dette er din verktøykasse:

Ønsker du vervebrosjyre og profileringsmateriale, send mail til
post@akademikerforbundet.no
Ønsker du informasjonsmøte på din arbeidsplass, kontakt din region eller sekretariatet på
post@akademikerforbundet.no

5 Gode grunner til å melde seg inn
  1. Hjelp og støtte i arbeidslivet når spillereglene ikke følges
  2. Hjelp til å fremme ditt krav om lønn
  3. Akademikerforbundet er partipolitisk nøytral
  4. Medlemsfordeler som bank-, hotell- og forsikringsavtaler
  5. Gratis kurs og konferanser 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as