Nå må vi ha lært at nok kompetanse er viktig

Da koronapandemien traff oss manglet vi smittevernsutstyr og hadde for få intensivplasser. I tillegg
var offentlig sektor skåret til beinet. Da trykket økte, ble det tydelig at bemanningen var for dårlig. – Nå må vi ha lært at god bemanning og nok kompetanse i samfunnskritiske yrker er viktig når en pandemi skal bekjempes. Det sier lederen av Unios koronautvalg, Silje Naustvik.

Unio har lenge varslet om kritisk mangel på sykepleiere, lærere, barnehagelærere, politi, NAV-ansatte og bibliotekarer. Dette er yrkesgrupper som gjør uunnværlige oppgaver for samfunnet.

Nå er de spurt om jobben i pandemien.

Unios koronautvalg for beredskap og krisehåndtering har innhentet erfaringer fra 2500 tillitsvalgte i alle deler av velferdsferdstjenestene.

Fafo har gjennomført spørreundersøkelsen. Den handler blant annet om arbeidsforholdene i helsevesenet, skoler, barnehager og i politiet under koronapandemien. Undersøkelsen ble gjennomført i januar og februar 2021.

 

Les mer på Unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as