Bli med på årets NAV-konferanse!

NAV-konferansen 2018 avholdes på Lysebu fra 6. - 7. mars 2018. På konferansen tar vi opp dagsaktuelle temaer for deg som jobber i NAV, og det blir lagt opp til gruppearbeid og erfaringsutveksling. Tidligere fylkesdirektør i NAV Stein Rudaa vil holde sitt foredrag «Ett NAV – flere arbeidsgivere». Han tar for seg tematikken knyttet til at arbeidstakere som jobber på samme sted og i samme etat kan ha ulike arbeidsvilkår ut fra hvor de er ansatt. I tillegg kommer blant annet stortingspolitiker og fraksjonsleder for Høyre i arbeids- og sosialkomiteen Heidi Nordby Lunde og Arbeids- og tjenestedirektør i NAV Kjell Hugvik.

Kommer du? Meld deg på via min side innen 28. januar.

For program, se her.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as