NAV Tromsø: Medlemmenes perspektiv i fokus

Akademikerforbundet er store i NAV Tromsø og har to tillitsvalgte, men én lokalforening. Stine Victoria Krag og Åse-Johanna Syversen er Akademikerforbundets to plasstillitsvalgte, men de er ansatt i to ulike tariffområder, henholdsvis stat og kommune.

Tekst: Carl-Erik Christoffersen

- Det som er spesielt hos oss, er at medlemmene er fordelt på to forskjellige arbeidsgivere på én arbeidsplass, sier Stine Victoria Krag. Det har ført til at Akademikerforbundet har to tillitsvalgte på denne arbeidsplassen, men ett felles lokallag, forteller hun. Bortsett fra i lokale lønnsforhandlinger, har vi felles medlemsmøter i vårt lokallag. Vi skiller ikke på stat og kommune der.

Rådgiver Stine Victoria Krag jobber med brukeroppfølging i NAV Tromsø, både på statlig og kommunal side. Før hun kom til NAV, jobbet hun som rådgiver på Karrieresenteret på Universitetet i Tromsø. Veiledning og brukerkontakt var derfor ikke nytt for henne, da hun kom til NAV.

Tett på medlemmene

Det er velkjent at det å være synlig og tett på medlemmene er en god strategi for vekst. I motsetning til mange andre lokallag, har Akademikerforbundet i NAV Tromsø en del medlemsmøter gjennom året.
- Kanskje ikke regelmessig, sier hun, men vi inviterer medlemmene til møter når det dukker opp saker vi vil orientere om eller der vi ønsker å få innspill. På den måten får vi et mandat fra medlemmene og kan si hva de mener i medbestemmelsesapparatet. Vi oppfordrer også de medlemmene som ikke har deltatt på møtet til å ta kontakt med oss i etterkant, slik at vi også får med oss deres synspunkter.

En stor arbeidsplass

NAV i Tromsø er en ganske stor arbeidsplass. Totalt er vi rundt 135 medarbeidere i det gamle politihuset i Tromsø. Og vi har et veldig godt arbeidsmiljø, legger Stine Victoria Krag til. Medarbeiderne i NAV Tromsø har mange muligheter, både innen arbeidsoppgaver og utfordringer. Det er også mange flinke og faglig dyktige kolleger.
Rundt 50 av de ansatte er organisert i Akademikerforbundet, og siden vi er en stor arbeidsplass, har vi et fint utgangspunkt til å kunne vokse videre. Vi har et godt lokallag og tett kontakt med medlemmene. Det fører til at vi også har mange aktive og engasjerte medlemmer.

Forbereder lokale forhandlinger

Lokale lønnsforhandlinger er noe som de fleste medlemmene er engasjert i. Gjennomføringsplanen for høstens forhandlinger er i ferd med å komme på plass, forteller Stine Victoria Krag. Vår oppgave vil derfor i første omgang være å hjelpe medlemmene til å utforme realistiske lønnskrav med god argumentasjon.
Ellers er det stor oppmerksomhet rundt det som skjer innen organiseringen av NAV og endringer av måten vi jobber på. Dette er saker som kommer utover høsten og her regner vi med stort engasjement hos medlemmene.

Fakta om NAV

NAV gir råd og veiledning til arbeidsgivere og arbeidstakere for å bidra til at ledige hoder og hender finner ledige jobber, og for å hindre sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. NAV yter tjenester i alle kommuner i landet. Arbeids- og sosialdepartementet har i tildelingsbrevet satt fire overordnede mål for NAV:

  • Flere i arbeid
  • Gode levekår for de vanskeligst stilte
  • Sikre økonomiske rettigheter gjennom god ytelsesforvaltning
  • Gode brukeropplevelser

NAV har i alt 13.300 årsverk til drift, herav 135 ansatte i NAV Tromsø.
Akademikerforbundets lokallag i NAV Tromsø har rundt 50 medlemmer.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as