Norgesferie med god reiseforsikring

Mange vil ta sommerferien i Norge i år, og for de aller fleste vil reiseforsikringen ha samme dekning på ferie i Norge, som i utlandet.

Det er ingen grunn til ikke å ha reiseforsikring også når man ferierer her hjemme. Akademikerforbundets reiseforsikring dekker i tillegg dagsreiser i Norge, sier Roar Hagen ved Akademikerforbundets forsikringskontor.

Uforutsette hendelser på ferie

Som alle vet kan det skje uforutsette hendelser på reise, både i utlandet og her hjemme. Da kan reiseforsikringen være god å ha. Forsinkelse i reiseruten, forsinket bagasje og tyveri eller skadeverk på reisegods er eksempler på skadetilfeller som kan oppstå og føre til merutgifter. Ved sykehusinnleggelse og hjemtransport vil man også ha rett på erstatning for reiseavbrudd. Reiseforsikringen vil gjelde som normalt ved disse tilfellene.

– Mange vil trolig booke leiebil, og da er egenandelen ved skade eller tyveri av bilen dekket via vår reiseforsikring. Avbestilling av reiser som skyldes sykdom dekkes også, men avbestilling av innenlandsreiser som følge av koronaviruset er ikke omfattet, sier han.

Dekker sykdom og hjemtransport

På Norgesferien dekker reiseforsikringen også nødvendige utgifter som skyldes akutt sykdom eller ulykke. Det kan dreie seg om legehjelp, medisiner eller sykehusopphold. Den dekker også nødvendig hjemtransport ved at du eller noen i din nærmeste familie rammes av plutselig og alvorlig sykdom, ulykke eller død.

– På reiser i Norge vil man ha dekning for utgifter ved forsinket avgang og forsinket fremmøte. Man er også dekket for skade på og tap av personlig reisegods ved for eksempel tyveri, ran og skadeverk og merutgifter som påløper ved forsinket bagasje. I tillegg dekkes tap av billetter, pass og penger, sier Hagen.

Når det gjelder reiser til utlandet viser vi til oppdatert informasjon på tryg.no.

Akademikerforbundets forsikringskontor ønsker alle en god sommer.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as