Ny fylkestillitsvalgt i NAV Vestfold – vil verne om fellesskapsverdiene

Hun overtok som fylkestillitsvalgt i november, men var vara for hovedtillitsvalgt for Unio siden august 2018. Sammenslåingsprosessen mellom NAV i fylkene Vestfold og Telemark har vært hovedfokus høsten 2018. Som tillitsvalgt er det faktisk en god del arbeid i forbindelse med denne fylkesreformen som endrer arbeidssituasjonen for flere, sier Solgunn. Videre kan hun fortelle at NAV Vestfold og Telemark til sammen har omtrent 35 medlemmer i Akademikerforbundet. Solgunn, som er seniorrådgiver på NAV arbeidslivssenter i Vestfold, er nå hovedtillitsvalgt for alle forbundene i Unio og trives foreløpig veldig godt med vervet, men føler at hun er i en opplæringsfase der det er godt å kunne støtte seg på gode kollegaer i Akademikerforbundet.

Av Torill Marie Høyer

Solgunn har bakgrunn fra forskjellige plasser i Norge, men er født og oppvokst på Sunnmøre. Hun har blant annet bodd i Oslo i 14 år, i Hof i Vestfold i 15 år, og nå på Nøtterøy i nesten fem år. I snart tre år har hun vært seniorrådgiver for inkluderende arbeidsliv  på NAV arbeidslivssenter i Vestfold. Der jobber hun bl.a. ute i virksomheter som har IA-avtaler, med veiledning og prosesser blant ledere og personalgrupper for å få ned sykefraværet, øke nærværet og inkludering av personer utenfor arbeidslivet. I 2018 ble det satt et spesielt fokus å sykefraværet i kommunene, og Solgunn har jobbet tett sammen med NAV Sandefjord og Sandefjord kommune. Dette er arbeid som har gitt resultater. Vi ser at sykefraværet i kommunen går ned, sier Solgunn.

Solgunn har i mange år jobbet på fylkeskontoret i Vestfold hvor hun var fylkeskoordinator for arbeid og psykisk helse. Hun hadde også ansvar for samarbeidet med Kriminalomsorgen, hvor hun var initiativtaker til avklaring for innsatte i fengsel.

Solgunn har også jobbet med kompetanseutvikling i NAV og har i den forbindelse samarbeidet tett med Fylkesmannen.

Sosiologi og ledelse


-Kan du fortelle om din utdanning, og hvilken relevans den har til den jobben du utfører i dag?

- Jeg har hovedfag i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Jeg har også mellomfag i psykologi, og i tillegg har jeg universitetsutdanning i musikkvitenskap og videreutdanning i innovasjon og ledelse, forteller Solgunn. Hun sier hun har svært god nytte av all sin utdanning, men spesielt utdanningen i sosiologi og videreutdanning i ledelse kommer godt med i jobben som IA-rådgiver.
- Men jeg må si at jeg har bruk for all min utdanning, og ingen utdanning er bortkastet, understreker Solgunn.

Fellesskapsverdier og lønnsspørsmål

- Kan du fortelle litt om ditt verv som fylkestillitsvalgt?
- Det kan jeg, men ettersom jeg overtok i november 2018, føler jeg at jeg er ganske fersk. Som nevnt, har det vært en del arbeid i forbindelse med sammenslåingsprosessen med Telemark, bl.a. kan flere få lengre reisevei. Jeg møter som representant for Unio til fylkets MBA (medbestemmelsesapparat i NAV), hvor jeg da representerer alle forbundene i Unio. Selv om forbundene har ulik profil, så har vi felles oppgave i å få NAV Vestfold og Telemark til å fungere som en god organisasjon å jobbe i for alle. En annen felles sak som alltid interesserer alle er selvfølgelig lønnsspørsmål, forteller Solgunn. Hun vil understreke at hun alltid har vært opptatt av å ivareta våre felleskapsverdier gjennom det å være organisert.

- Som organisert får man goder det er viktig å ta vare på, og vil man ikke organisere seg, får man likevel til dels nytte av det andre har jobbet frem, sier Solgunn. Hun presiserer derfor at det er viktig å markedsføre felleskapstankegangen. – For mange er det vanskelig å se på at uorganiserte kan få store lønnshopp uten å ha bidratt i noen organisasjon, og jeg ser problematikken med dette, for hvis alle tenkte slik, hadde ikke et regulert arbeidsliv eksistert, sier Solgunn.

God støtte i Akademikerforbundet sentralt

Solgunn ble medlem i Akademikerforbundet etter å ha vært uorganisert i en periode.
– Jeg var medlem i Akademikerne/Samfunnsviterne i mange år, deretter var jeg uorganisert en periode, før jeg fant Akademikerforbundet der jeg nå har vært medlem i to år, forteller hun. Hun vil berømme det gode samarbeidet med Akademikerforbundet i Oslo, og føler at hun har god støtte av Perly Paulsen som er leder av Akademikerforbundets NAV-utvalg og også Åslaug Alsaker. Disse to er Uniotillitsvagte i NAV sentralt.
- Det er så godt å ha to så trygge og erfarne personer å forholde seg til når man står oppe i vanskelige spørsmål, og frå disse får jeg alltid også  gode og reflekterte svar, sier Solgunn.
Men hun er heller ikke selv noen nybegynner når det gjelder å inneha verv.
- Jeg har mange år «på baken» som tillitsvalgt fra tidligere. Jeg har bl.a. vært verneombud, plasstillitsvalgt og sekretær i FAU, forteller hun.

Akademikerforbundet passer for NAV-ansatte

- Så du er fornøyd med det byttet du gjorde?
- Ja, det har jeg ikke angret på. Generelt sett er jeg veldig fornøyd med Akademikerforbundet, jeg synes vi gjør en god jobb for våre medlemmer. Jeg vil si at Akademikerforbundet passer for mange i NAV, sier Solgunn, og viser blant annet til alle de gode kursene som finnes i forbundet.
- Hvordan tenker du Akademikerforbundet kan markedsføre seg bedre i NAV?
- Vi må vel bare stå på og vise til resultater som oppnås f.eks. gjennom lønnsforhandlinger, tenker jeg. Vi må gjøre oss synlige overfor de nyansatte, være frampå og finne på gode, små markedsføringsframstøt. Hvordan vi skal gjøre dette får vi komme tilbake til, men det er om å gjøre å være kreativ og ha gode ideer. Jeg har tro på de små og nære grep, sier Solgunn. Videre fremholder hun at det er viktig å skape et godt omdømme når det gjelder håndtering av vanskelige saker.
- Hva er ditt råd når det gjelder konflikthåndtering?
- Selv har jeg svært liten erfaring når det gjelder arbeidskonflikter. Men jeg tenker det er «alfa og omega» å ta raskt kontakt med leder når det oppstår konflikt - ting går ikke over av seg selv hvis det er reelle problemer. Konflikter mellom ansatte skal løses på lavest mulig nivå. Både ansatte som er i konflikt og leder har ansvar for gjøre sitt for å løse konflikten. Uansett er kunnskap om konflikthåndtering viktig for å unngå at saken blir større enn nødvendig, mener Solgunn.

På spørsmål om å reflektere litt rundt treg rekruttering blant de unge, tenker Solgunn at vi lever i en tid hvor individualisme er mer framtredende enn felleskapstenking. Det kan virke som det blant dagens ungdom handler mer om meg og mitt enn om vi og vårt. Det gir oss større utfordringer enn før med tankt på rekruttering, avslutter Solgunn.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as