Ny hovedtillitsvalgt i Bufetat Øst

Jan-Erik Kroglund (52) er ny hovedtillitsvalgt for Akademikerforbundet i Bufetat Øst. Han jobber i turnusavdelingen i Region Øst og har sitt daglige virke på en barnevernsinstitusjon i Halden. Han var for noen år siden blant de første medlemmene i Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA).

På toppen i denne sektoren har vi Bufdir, det er de som administrerer. Bufetat er den utøvende enhet. Der finner vi etatens fem regionkontorer. Og i hver region finner vi alle typer tjenester, som familievernkontorer, barnevern og adopsjoner.

- Under barnevernet finner vi ulike enheter, som f.eks. den institusjonen jeg jobber på i Halden, forteller Jan-Erik Kroglund. Vi har forskjellige typer turnus, og min turnus er dag og kveld. Han jobber på en avdeling hvor det er plass til fem ungdommer og hvor det er 30 voksne ansatte. Det er en personellkrevende virksomhet, så det blir mange voksne å forholde seg til for ungdommene.

Hvor mange medlemmer er det i Region Øst?
Totalt i Region Øst er det 42 medlemmer. Det er nå fire år siden Jan-Erik Kroglund kom inn i Akademikerforbundet. Han ble tillitsvalgt på sin arbeidsplass for et år siden, og fra første oktober ble han hovedtillitsvalgt i sin region.

- Det var min plan å ta en runde rundt i Region Øst nå i høst. Både for å presentere meg selv, men også for å se om vi kunne få inn noen nye medlemmer. Men akkurat nå er det ikke så lett å få til. Alt tar litt lengre tid under denne koronasituasjonen.

Hva er jobben til en hovedtillitsvalgt?

Det å gå fra å være tillitsvalgt til å være hovedtillitsvalgt betyr at jeg ikke lenger jobber bare med saker fra min lokale arbeidsplass. Vi forholder oss til hele regionen sammen med de hovedtillitsvalgte fra andre forbund. Blant annet i møter med regiondirektøren og regionens HR-ansvarlig.

- En sak som berører en del av medlemmene og øvrige ansatte her nede i Østfold er flyttingen av min egen arbeidsplass fra Halden til Sarpsborg, forteller Jan-Erik Kroglund. Alle hovedtillitsvalgte hadde et IDF-møte (Informasjon, drøfting og forhandling) med ledelsen om flyttingen. Det er mange følelser inn i bildet når arbeidsplassen flyttes fra én by til en annen, og mange synspunkter fra dem som blir berørt. Akademikerforbundet har ikke andre medlemmer i Halden enn meg selv, men jeg ser jo at de øvrige som blir berørt har mange meninger om flyttingen.

Ellers så har det vært å bistå medlemmer på en arbeidsplass i Innlandet hvor det ble en vanskelig situasjon. Alle organisasjonene har vært involvert, og vi har/har hatt et godt samarbeid med de andre tillitsvalgte.

Nå ble det ikke noen lokale lønnsforhandlinger i år, men et par ganger i året har vi 2.5.3-forhandlinger for medlemmer som har tatt videreutdanning og skal forhandle seg opp i lønn etter det.
Generelt er mitt inntrykk at vi blir tatt på alvor av vår arbeidsgiver, understreker Jan-Erik Kroglund. Og det gjør at vi kan få til et godt samarbeid, mener han.

Fakta:

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvar for styringen av Bufetat. Regionene i Bufetat leverer statlige barne- og familieverntjenester på vegne av staten. Ansvaret er bl.a. regulert av barnevernsloven og familievernkontorloven.
Bufetat skal gi barn, unge og familier som trenger det, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet. Region Øst dekker både fylkene Viken, Innlandet og Oslo. Regionkontoret ligger på Lillestrøm. Totalt er det rundt 2 500 ansatte i Region Øst. Etaten har ansvar for:

 • Familievern
 • Adopsjon
 • Barnevern
  • Enhet for inntak
  • Hjelpetiltak i hjemmet
  • Sentre for foreldre og barn
  • Fosterhjemstjenesten
  • Barnevernsinstitusjoner
  • Omsorgssentre for mindreårige asylsøkere 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as