Ny hovedtillitsvalgt i Trondheim kommune

Vi finner hovedtillitsvalgt Tor Magnus Hindenes (40) på Fylkeshuset midt i Trondheim sentrum. I tredje etasje er Fagenhet for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune. Der er han spesialkonsulent på internkontroll og kvalitetssikring for Barne- og familietjenesten.

Tekst og foto: Carl-Erik Christoffersen

- Den største forskjellen på å være hovedtillitsvalgt i stedet for lokaltillitsvalgt er den store mengden informasjon du mottar, sier Tor Magnus Hindenes. Som hovedtillitsvalgt har vi blitt tidlig invitert inn i arbeidet med handlings- og økonomiplaner og budsjett. Det var nytt for meg, forteller Tor Magnus, som også synes det er veldig bra at forbundet blir trukket inn i arbeidet.

- Jeg synes kommunen har vært flink til å involvere arbeidstakerorganisasjonene i arbeidet, sier han. Der skiller man ikke om det er 50 eller 1000 medlemmer. Det er den samme informasjonen som går ut, og det er bra. Så det er veldig mye informasjon å sette seg inn i.

Ellers er samarbeidet mellom Unio-organisasjonene godt. I de fleste kommuner er Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet store. Men Akademikerforbundet kan lett sammenligne seg med Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Fysioterapiforbund, vi er omtrent like store. De som er hovedtillitsvalgte har vært det en stund, så det er bra å ha noen å støtte seg på der.

Store muligheter for medlemsvekst

- Det er rundt 15 000 ansatte i Trondheim kommune og Akademikerforbundet har rundt 50 medlemmer. Som hovedtillitsvalgt ser jeg derfor et stort potensial for nye medlemmer, sier Tor Magnus Hindenes. Våre medlemmer finner vi stort sett blant saksbehandlere i administrasjonen, vi har noen enhetsledere og avdelingsledere, NAV-ansatte og barnevernsansatte.

Han har vært medlem i Akademikerforbundet siden 2010, og runder altså i år et 10-årsjubileum. Da hadde han fullført en Bachelorutdanning og ble «praiet» av forbundets tillitsvalgte, som mente han absolutt burde melde seg inn. Det var ikke meg imot, så da var det gjort, forteller han.

- Etter at jeg ble hovedtillitsvalgt i høst, har jeg støttet meg på de i forbundet som har lang erfaring. Det har vært nyttig.

Ingen store endringer

Vi har nettopp slått oss sammen med Klæbu. De ansatte i Nye Trondheim kommune har nok ikke opplevd de store endringene som mange andre sammenslåtte kommuner har hatt. De aller fleste har fortsatt i den jobben de tidligere hadde. Klæbu har jo nå blitt en del av Heimdal bydel, så enkelte av de ansatte der oppe har kanskje fått et nytt oppmøtested, men sammenslåingen har ikke berørt våre medlemmer der.
I forbindelse med sammenslåingen og opprettelsen av nye Trondheim kommune, ble alle inngåtte avtaler gjennomgått med arbeidstakerorganisasjonene, så det har vært en del arbeid med dette, forteller Tor Magnus Hindenes.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as