Ny IA-avtale sikrer sykelønnsordningen

– Det var slett ikke sikkert at vi skulle bli enige om en ny IA-avtale. At den nå er på plass, sikrer sykelønnsordningen, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Samtidig har Unio vunnet fram med at forebyggende arbeidsmiljøarbeid er et hovedsatsingsområde i den nye IA-avtalen, som ble undertegnet i dag.

Den nye fire-årige Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv er annerledes enn tidligere avtaler. Denne avtalen gjelder hele arbeidslivet, ikke bare IA-bedrifter. Det vil si at alle virksomheter får tilgang til IA-avtalens virkemidler. Inkluderingsdugnaden skal heretter ivareta behovet for å inkludere de som står utenfor arbeidslivet. Det er satt av penger til flere tiltak – blant annet skal det etableres særskilte programmer for utvalgte sektorer og bransjer, og det skal lages en webportal.

Unio-lederen er spesielt fornøyd med at forebyggingsperspektivet er godt integrert i avtalen.

–  Det nytter ikke å få ned sykefravær og frafall uten å aktivt og konkret jobbe med forebygging på den enkelte arbeidsplass. I denne avtalen er det lagt til rette for en stor satsing på arbeidsmiljøutfordringene i offentlig sektor, sier hun.

Hun sikter spesielt til de såkalte bransjeprogrammene. Her kan man sette inn målrettede virkemidler mot sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall.

– Programmene gjør det mulig å målrette innsatsen mot de arbeidsplassene og yrkene med de tøffeste arbeidsvilkårene, og der behovet for å jobbe med de grunnleggende arbeidsmiljøutfordringene er størst, for eksempel i barnehager og i helsesektoren. Dette arbeidet skal være kunnskapsbasert og bygge på partssamarbeidet. Jeg har tro på at dette kan virke bedre enn den gamle avtalen. Nå skal pengene faktisk brukes direkte til forebygging ute på de enkelte arbeidsplasser, sier Lied.

Avtalen har to mål: å få ned sykefraværet. Det skal reduseres med 10 prosent basert på snittet i 2018. Og den skal redusere frafall. Med frafall menes personer som ikke kommer tilbake i arbeid etter lang tids sykefravær.

– Det trengs nye virkemidler for å få ned sykefraværet. Dette er størst i offentlig sektor. Vi må være så ærlige å si at sykefraværet fortsatt er for høyt. At avtalen nå åpner for et langt større fokus på arbeidsmiljø og at en kan gå spesifikt til verks med bransjeprogrammer, er veldig lovende. Her ligger et veldig potensial til forbedring av arbeidsmiljøet, men da må både tillitsvalgte og arbeidsgivere bruke mulighetene avtalen gir, sier Ragnhild Lied.

Regjeringa har forpliktet seg på å ikke foreslå endringer i sykelønnsordninga. Dette er som i de tidligere IA-avtalene. I den nye avtalen er det lagt til en setning om at partene «kan diskutere problemstillinger knyttet til sykelønn».

– Alle partene må være enige om det skal komme endringer. Nå har vi en trygg ramme rundt sykelønnsordninga, sier Ragnhild Lied.

Flere detaljer om den nye IA-avtalen finner du i Unio Perspektiv
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as