Ny ILO-konvensjon mot vold og trakassering?

Kampen for en ny ILO-konvensjon mot vold og trakassering i arbeidslivet sto i sentrum for den felles 8. mars-markering Unio, LO og YS hadde. Temaet som var valgt, var ikke tilfeldig. Når vi snakker om vold og trakassering, snakker vi for en stor del om kvinner. Kampen mot dette er derfor også kvinnekamp, slo Unios nestleder, Kjetil Rekdal fast.

Tekst og bilde: Carl-Erik Christoffersen

Det var storfint besøk av presidenten for den internasjonale fagforeningen for hushjelper, sørafrikanske Myrtle Witbooi.
Myrtel Witbooi fortalte at da ILO-konvensjon 189 (om husholdsarbeideres rettigheter) kom i 2011, følte hun og hennes medlemmer at de fikk tilbake selvrespekten. En konvensjon Norge ennå ikke har ratifisert.
- Her i Norge har dere også hushjelper, understreket hun. Dere kaller dem Au pair, men de gjør det samme arbeidet. Konvensjoner som ivaretar deres rettigheter er klart aktuelt i Norge også. Alle kvinner må ha rett til å ha en egen stemme, var hennes budskap.

Internasjonal sekretær Liz Helgesen i Unio ga en status på arbeidet med en ny ILO-konvensjon mot vold og trakassering i arbeidslivet. Hun understreket at til tross for flere tilbakesteg, ser arbeidet ut til å gå framover. Ikke overraskende ønsker arbeidstakernes representanter et så smalt virkeområde som mulig for en ny konvensjon, mens arbeidstakernes representanter har en så bred tilnærming som mulig. I juni på ILO-konferansen i år blir det avgjort om arbeidet har ført fram.

Tove Smådal deltok i en avsluttende runde med synspunkter om hva vi kan gjøre for å styrke innsatsen mot vold og trakassering i Norge. Hun hadde følge av likestillingsombud Hanne Bjurstrøm og Trine Hammer fra Arbeidstilsynet.

Tove Smådal er daglig leder for Krisesentersekretariatet, og er en av dem som ser behovet for en konvensjon mot vold og trakassering. Over 100 000 kvinner har vært innom krisesentrene siden de ble åpnet.

Dessverre er det ingen tradisjon på norske arbeidsplasser for å varsle om slikt, slo Tove Smådal fast. Et viktig førsteskritt vil derfor være at varslere forstår at de ikke står alene, men slike endringsprosesser tar lang tid.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as