Ny leder for Unio-studentene

Iril Myrvang Gjørv er valgt som ny leder i Unio-studentene. Kent Hanssen er valgt til nestleder.

Iril er nestleder i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Kent er nestleder i NSF-student.

Unio-studentene er et samarbeidsforum for studenter som tilhører Unios medlemsforbund. De gir råd og innspill til Unio i utdanningssaker, og forsøker fortløpende å være høringsinstans for utspill fra politisk nivå, noe som krever et godt samarbeid opp mot både Unio og de ulike medlemsorganisasjonene i Unio. Lederen i Unio-studentene møter på Unios styremøter.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as