Ny samarbeidsavtale mellom Unio og LOP

05.01.2017. Unio-leder Ragnhild Lied og leder Torild Ofstad i LOP, Landslaget for offentlige pensjonister, har undertegnet ny samarbeidsavtale

- Den nye samarbeidsavtalen forsterker samarbeidet om pensjonspolitiske spørsmål, sa Lied og Ofstad da de signerte den nye samarbeidsavtalen 5. januar.

Den opprinnelige samarbeidsavtalen mellom Unio og LOP går tilbake til 2003, men en oppdatering var nødvendig for å ta hensyn til at LOP nå har egen drøftingsrett i trygdedrøftingene og i drøftingene om statsbudsjettet. LOP trenger derfor ikke lenger møte i disse drøftingene som en del av Unios delegasjon.

Om Landslaget for offentlige pensjonister - LOP:
LOP er interesseorganisasjonen for pensjonister fra offentlig sektor. LOP er landets eldste og nest største pensjonistorganisasjon og er partipolitisk og livssynsmessig nøytral. Deres spesialrådgivere gir gratis rådgivning og bistand til medlemmene i pensjons- og arv/boskifte-spørsmål.
LOP er eneste pensjonistorganisasjon som gir slik personlig hjelp i saker der man ofte bruker advokat.
LOP har full drøftingsrett ved lønnsoppgjørene for pensjonister og ved statsbudsjettene, og er en aktiv høringsinstans i alle saker som angår pensjonisters levekår og rettigheter.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as