Nye SSB-tall bekrefter at frontfagsmodellen ikke virker

Dagens tall fra Statistisk sentralbyrå viser at en månedslønn økte med 4,6 prosent fra november 2021 til november 2022. Frontfagsramma, som er lønnsveksten for hele 2022 i forhold til 2021, ble anslått til 3,7 prosent.

SSB-tallene viser også at offentlig sektor nok en gang har betydelig lavere lønnsutvikling enn privat sektor.

Hvordan årslønnen i 2022 har utviklet seg i forhold til 2021 blir klart når TBU-tallene kommer. Det skjer om to uker, 17. februar.

 

Les mer på Unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as