Nytt æresmedlem i Akademikerforbundet

Sverre Dahle ble på landsmøtet 2019 utnevnt til æresmedlem i Akademikerforbundet.

Akademikerforbundet kan utnevne til æresmedlem av forbundet personer som har hatt særlig betydning for forbundet. For å kunne komme i betraktning for æresmedlemskap, kreves at vedkommende har vært medlem i Akademikerforbundet i minst 20 år og gjort en betydelig innsats som fremtredende tillitsvalgt sentralt, regionalt eller lokalt over tid.

Sverre Dahle har bl.a. vært sentral i oppbyggingen av lokallaget i Oslo kommune, der han var tillitsvalgt lokalt og hovedtillitsvalgt i perioden mars 2009 til desember 2013. I perioden han var hovedtillitsvalgt fikk lokallaget en betydelig medlemsvekst. Han er vennlig og imøtekommende, møter medlemmer og andre med respekt og beholder alltid roen. Han har solid kompetanse innen tariffpolitisk arbeid og er respektert også inn i Unio for sin innsats, der han har vært Akademikerforbundets representant i Unios forhandlingsutvalg for Oslo kommune.
Han har også vært engasjert i regionstyret i Øst i flere perioder, som både varamedlem, medlem og regionleder.

 
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as