Omsorgsdager og koronaviruset

Viktige endringer i regelverket for omsorgspenger ble vedtatt av Stortinget fredag 20.3.20.

De nye reglene gjelder frem til 31.12.20:

For noen familier og forsørgere vil de utvidede ordninger ikke dekke behovet for hele kalenderåret 2020.
Akademikerforbundet har tatt opp denne problemstillingen og vi avventer nå sentral avklaring av muligheten for utvidelse av ordningen. 
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as