Oppfordrer til ikke å bruke Wizz Air

Unios styre har i dag vedtatt en oppfordring om ikke å benytte flyselskaper som aktivt undergraver det organiserte arbeidslivet. – Når ledelsen i flyselskaper som Wizz Air uttaler i mediene at de har et konkurransefortrinn ved at de verken har eller ønsker fagorganisering, er det klart at vi reagerer, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Politiets Fellesforbund foreslo på dagens Unio-styremøte en uttalelse mot flyselskaper som på denne måten mener de kan levere et billigere tilbud til sine kunder. Styret vedtok enstemmig følgende uttalelse:

Unio vil i sin drift ikke benytte flyselskaper som aktivt undergraver det organiserte arbeidslivet. Unio oppfordrer forbundene til det samme.

– Flyselskaper som tilbyr billige flybilletter på bekostning av ansattes rettigheter hører ikke hjemme i norsk arbeidsliv. Det vil i det lange løp vise seg å bli dyrt i et samfunnsmessig perspektiv.  Vi oppfordrer derfor våre forbund til ikke å benytte seg av slike selskaper, sier Ragnhild Lied.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as