Opptatt av å bygge lokallag og kompetanse

De siste to årene har Rune vært hovedtillitsvalgt for fem medlemmer på arbeidsplassen. Arbeidsplassen er Statens Innkrevingssentral, som  ligger i industrikommunen  Mo i Rana i Nordland. Statens Innkrevingssentral ble fra 2015 en del av Skatteetaten som er underlagt Finansdepartementet. Oppdragsgiverne er blant annet politi, domstoler, NRK, Vegdirektoratet, Statens Lånekasse med flere.
- Jeg trives veldig godt i jobben, og har mange svært dyktige kollegaer, forteller Rune som er 1. konsulent i Tvangsseksjonen.
 Han understreker at de alltid prøver å finne gode løsninger for folk som har problemer med å betale. I tillegg er han opptatt av å gradvis bygge opp kompetansen til sine medlemsfeller i Akademikerforbundet  på en rolig og  god måte.

Tekst: Torill Marie Høyer

Hvis man skal gå mer spesifikt inn på hva Statens Innkrevingssentrals samfunnsoppdrag innebærer, så handler det kort sagt om innkreving av bøter, bomavgifter, lån og lisenser med videre.  Så kjenner kanskje de fleste også til at hvis man først har fått Statens innkrevingssentral «på nakken», er det ingen annen utvei enn å betale, fordi Staten alltid fungerer som kreditor nummer 1, og har makt og myndighet til alltid å kreve inn det du måtte skylde via lønn. Men Statens Innkrevingssentral har for kort tid tilbake både mottatt både Kundesenterprisen og Klarspråkprisen, som forteller hvordan man virkelig har satset på å sette brukeren i fokus.

Universitetsutdanning fra Florida

-Hva slags utdanning har du?
-Jeg har en bachelor-grad innen «business administration», eller økonomi og ledelse, fra University of Central Florida (UCF) nærmere bestemt Orlando, der jeg studerte fra 87-90. Seinere tok jeg noen tilleggsfag innen økonomi og internasjonale fag. Mine to første år i USA var fra 85 til 87 ved et Militærakademi i New Mexico, forteller Rune.
UCF er et velrennomert universitet i Florida, og i og med at Rune også var et stortalent innen løping i friidrett, fikk han stipendier som dekket noe av utdanningen. Han kan videre fortelle at han er født og oppvokst i Mo i Rana, og valgte å flytte tilbake til hjemstedet etter at han var ferdig utdannet i USA. Mo i Rana er for øvrig den tredje største byen i Nord-Norge med over 26 000 innbyggere.

Fra privat til offentlig sektor

- Kan du fortelle litt om din arbeidserfaring?
- Jeg jobbet først 15 år innen forsikringsbransjen, og var blant annet leder i åtte år ved Gjensidige i Mo i Rana. Videre har jeg vært selvstendig næringsdrivende innen fornybar energi, før jeg i 2010 begynte i Statens Innkrevingssentral. Utdanningen min har kommet godt til nytte både i privat og offentlig sektor, sier Rune.
- Hvordan kom du i kontakt med Akademikerforbundet?
- De første årene i Statens Innkrevingssentral var jeg medlem i et annet fagforbund, for jeg hadde ikke hørt om Akademikerforbundet. Men for to og et halvt år siden fikk jeg av en kollega høre om Akademikerforbundet, og etter å ha satt meg inn i forbundets politikk, fant jeg ut at dette var midt i blinken for meg. Spesielt dette med å sette fokus på at utdanning skal lønne seg, var svært motiverende. I tillegg til at organisasjonen også er partipolitisk uavhengig, var dette de viktigste faktorene for at jeg skiftet fagforening, sier Rune.- Jeg har lite til overs for at en fagforening skal gi økonomiske bidrag til et bestemt politisk parti.
Han understreker videre at han ikke hadde noe erfaring som tillitsvalgt før han ble medlem i Akademikerforbundet, men etter to år med bratt læringskurve, trives han i dag veldig godt i vervet, og synes det er spennende og interessant arbeid.

Lærerikt å være lønnsforhandler

- Hvordan opplever du å være lønnsforhandler?
- Jeg synes det er veldig interessant og lærerikt å være forhandler, og i fjor deltok jeg også i lønnsforhandlinger for Skatteetaten i Oslo. Det var veldig fint å oppleve god støtte under forberedelsene fra Akademikerforbundet sentralt i den prosessen, som jeg synes ga utrolig gode råd og var lett tilgjengelige hele veien, mener Rune.
- Når det gjelder lønnsforhandlingene på min egen arbeidsplass, SI i Mo i Rana, så har jeg også gode erfaringer. Jeg vil si at ledelsen hos oss er dyktige, de er seriøse og involverer de tillitsvalgte godt i forkant.  Dette skaper gode relasjoner mellom de tillitsvalgte og ledelsen.  Forholdet fagforeningene i mellom er også greit i fellesmøtene, og jeg opplever at vi har reelle forhandlinger med en god dialog, sier Rune.
Han er videre generelt opptatt av at det er viktig å se på arbeidsgiver som en medspiller og ikke en motstander eller fiende. Han tror for øvrig at det gammeldagse ”fiendebildet” av arbeidsgiver er på vei ut. – Det handler til syvende og sist om ærlighet, gjensidighet og respekt mellom partene, sier Rune.

Gradvis medlemsskolering

Han er som nevnt hovedtillitsvalgt for fem medlemmer, og seg i mellom fordeler de oppgavene greit slik det er nå fordi alle ønsker å bidra. Det er unødvendig å presse noen, og det tas ad hoc møter når det er nødvendig. Ingen faste møter, samsnakkingen går naturlig når det er behov for det. Han presiserer imidlertid at det er mye arbeid og forberedelser før lønnsforhandlinger, så det er viktig å involvere flere i og med at man legger ned mye arbeid i tillitsverv.
- Jeg ser at det etter hvert kan bli aktuelt å danne et lokallag, og jeg ser viktigheten av å ha gode lokallag som står på egne ben. Men for oss nå handler det mer om gradvis å kurse og skolere de medlemmene vi allerede har, få erfaringer og finne seg til rette uten stress før vi går aktivt ut for å verve flere, sier Rune.
Han vil  imidlertid fremheve Akademikerforbundets gode kurstilbud som han selv har deltatt på, og hvor hurtig man får svar både sentralt og regionalt når man trenger det. Rune synes Akademikerforbundets organisasjon fungerer veldig godt, noe som for hans del motiverer til å fortsette som tillitsvalgt.

Store krav til unge i dag

Rune har stor forståelse for at de yngre i dag kan vegre seg for å melde seg inn i en fagforening før det har gått litt tid.
- Man er uerfaren i arbeidslivet, man skal etablere seg, det er mye som skal på plass og det stilles store krav. Slik sett kan jeg godt forstå at tanken om å engasjere seg i en fagforening i tillegg kan virke voldsomt og at det ikke er det første man tenker på. Jeg mener derfor at man må ha forståelse for dette, men absolutt prøve å aktivt verve studenter inne på deres arenaer.

Sånn helt til slutt:
- Hvilke distanser løp du ?
-200, 400 og 800-meter, svarer Rune kjapt.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as