Optikere i Akademikerforbundet

Før sommeren vedtok Hovedstyret i Akademikerforbundet opprettelsen av fag- og interessegruppen Optikerne i Akademikerforbundet (OiA). Konstituerende møte for interimstyret ble holdt 28. juni. Styret består i dag av: Magnhild Holven (leder), Solveig G. Seipæjærvi, Simon Birkals, Merete Bøe og Wenche Elveslett.

Et stort potensial

Hver høst fylles 90 studieplasser på USN, campus Kongsberg, med håpefulle studenter som har satt seg bachelorgrad i optometri som mål. - Jobbsikkerheten etter endt studie er stor, sier leder av OiA, Magnhild Holven . Dette er tydelig i hvor aktive de store optikerkjedene er på campus, spesielt i forbindelse med karrieredager. Mange får tilbud om jobb allerede så tidlig som et år før fullført studie. – Disse studentene er veldig viktige for oss i OiA. En ting er at vi gjerne vil ha et stort og robust studentlag, men organisering av arbeidslivet begynner allerede på studiestedet, påpeker Holven.

Lav organisasjonsgrad

Vi må begynne med å bygge kultur for et organisert arbeidsliv allerede i studietiden. Organisasjonsgraden i Optikerbransjen er dessverre lav. Men, dette handler nok heller om manglende kunnskap om den gjensidige verdien av å ha et organisert arbeidsliv, heller enn motvilje, påpeker Holven. Her har vi en jobb å gjøre som kunnskapsformidlere og kulturbyggere i arbeidslivet. Vi har som mål å etablere avtaler som bedrer lønns- og arbeidsvilkår i optikerbransjen. En viktig del av dette arbeidet er å styrke muligheten til å forhandle på egen lønn – og samtidig skape forutsigbarhet for arbeidsgiver.

På vei ut av startgropen  

Strukturen er på plass og vi er klare for å jobbe med dette prosjektet ut over høsten. Vi er i full fart på vei ut av startgropen. Vi skal utvikle denne fag- og interessegruppen slik at OiA er den foretrukne sparringspartneren til optikere når det kommer til arbeidslivsspørsmål. I den forbindelse med det må det nevnes at Norges Optikerforbund (NOF) blir en viktig samarbeidspartner i fremtiden. NOF er en ren interesseorganisasjon, og landets største pådriver foroptikerfaget og vi ser store fordeler av å jobbe sammen med dem for å utvikle bransjen.

Kjernesaker

Som en fag- og interessegruppe i utvikling er det vanskelig å si helt konkret hva innholdet i arbeidet fremover skal være, sier Holven. Men, tre saker ligger til i kjernen av alle aktiviteter ut over høsten. OiA skal (i) jobbe for å bedre lønns- og arbeidsvilkår i bransjen, (ii) kjempe for at videreutdanning skal lønne seg og (iii) ikke minst sørge for at nyutdannede optikere har en trygg partner å støtte seg på i møte med arbeidslivet, avslutter Holven.

Fag- og interessegrupper i Akademikerforbundet

Det finnes flere fag- og interessegrupper i Akademikerforbundet. Pr. i dag finnes det fire grupper som har etablert seg:
Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA), etablert i 2015
Tolkene i Akademikerforbundet (TiA), etablert i 2019
Dyrepleierne i Akademikerforbundet (DiA), etablert i 2021
Optikerne i Akademikerforbundet (OiA), etablert i 2022
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as