Ord betyr noe

22.11.2016. Statsminister Erna Solberg la i går frem regjeringens strategi mot hatefulle ytringer. Unio er opptatt av at man i arbeidet med å gjennomføre strategien involverer arbeidslivets parter og skaffer seg mer kunnskap gjennom forskning. Den enkeltes yrkesutøvelse må kunne skje i trygghet mot å møte hatefulle ytringer for eksempel basert på kjønn.

- Ord betyr noe. Hatefulle ytringer det ikke reageres mot kan lede videre til hatefulle handlinger mot kvinner og andre minoriteter. Yrkesgruppene Unio representerer kan være mer utsatt enn vi vet. Samtidig besitter de trolig samtidig mye kunnskap om forekomsten av hatefulle ytringer overfor andre gjennom sin profesjonsutøvelse, sier leder av Unio Ragnhild Lied.

Unios leder etterlyser mer forskning og kunnskap om hatefulle ytringer i Norge. Det finnes eksempelvis lite nasjonal forskning om hatefull språkbruk knyttet til kjønn. Vi vet også svært lite om hvem avsender av hatefulle ytringer er og hva konsekvensene av hatefulle ytringer er. Unio ønsker derfor at myndighetene i arbeidet fremover trekker veksler på den samlede kunnskapen som Unios ulike fagforbund besitter. Ikke minst er det viktig å bidra til at det skal bli enklere å varsle om tilfeller av hatefulle ytringer.

- Hatefulle ytringer påvirker flere enn den enkelte som rammes, det kan også påvirke andre som tilhører den samme grupperingen negativt og i siste instans samfunnet som helhet. At spesielt kvinner og etniske minoriteter kan ha en tendens til å trekke seg fra det offentlige ordskiftet pga sterkt negative ytringer er et faresignal som må tas på alvor, sier Lied.

Ledere og ”elite” spiller en viktig rolle. Selv om mange av de som kommer med hatefulle ytringer på eksempelvis nettet oppfattes å ha lav sosial status, så må hatytringer også  sees i lys av ideologiske strømninger og hva som ytres fra politiske ledere. Politiske ledere og andre opinionsdannere har et ansvar ved at det som sies av dem på sett og vis er en sanksjon av hva som er akseptabelt å si.

- Alt er ikke hatytringer og ikke alle hatytringer fører til handlinger. Samtidig er det ofte en nær sammenheng. Debattklima oppstår ikke av seg selv. Å bidra til et godt debattklima påligger derfor alle ledere, avslutter Lied.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as