Organisasjonsgraden under 50 prosent

I 2016 falt organisasjonsgraden under 50 prosent, dvs. at under halvparten av de sysselsatte er fagorganisert. Bare Unio øker. – Dette er en kjempeutfordring for en samlet fagbevegelse, sier Unio-leder Ragnhild Lied. – Skal vi klare å opprettholde og fornye den norske arbeidsmarkedsmodellen må organisasjonsgraden økes. Det må vi ta et samlet ansvar for både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, sier Lied

Tallene for antall yrkesaktive medlemmer i organisasjonene er revidert i denne rapporten fra TBU. Særlig er tallene for yrkesaktive i LO kraftig nedjustert fordi LO tidligere har registrert om lag 30 000 pensjonistmedlemmer eller studenter som yrkesaktive. Revisjonen gjør at andelen yrkesaktive i LO går ned fra 68,9 prosent i 2015 til 64,2 prosent i 2016. Dette innebærer også at samlet organisasjonsgrad går under 50 prosent, og måles til 49,0 prosent i 2016.

Bare Unio øker

Revisjonen påvirker også tallene for de andre hovedorganisasjonene, alle har nedgang i andelen yrkesaktive medlemmer, men bare Unio har økning i antall yrkesaktive. Unio er derfor også den eneste hovedorganisasjonen hvor antall yrkesaktive som andel av alle sysselsatte øker, fra 10,0 prosent i 2015 til 10,1 prosent i 2016.

Les mer

Pressemeldingen fra TBU
TBU-rapporten
Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2017
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as