Overveldende tillit til fagorganisasjonene

Tillit er ikke noe man oppnår én gang for alle. Det bygges opp langsomt og kan forsvinne raskt. For tredje året på rad presenterte Arendalsuka en stor undersøkelse som målte i hvilken grad nordmenn flest har tillit til våre politikere og institusjoner, medier og arbeidslivsorganisasjoner.

Tekst & foto: Carl-Erik Christoffersen

Årets undersøkelse var ekstra spennende fordi den kan fortelle litt om hvordan det står til med tilliten etter et år som har vært totalt dominert av pandemien. Ganske så entydig viser årets Tillitsundersøkelse at et stort flertall av norske velgere (75 %) har stor tillit til arbeidstakerorganisasjonene. Svært interessant er det at vi fra 2019 til i fjor gjorde et byks opp fra 71 % til 75 %, og at vi i år fikk samme høye oppslutning som det første pandemi-året.

På spørsmålet om hvilke institusjoner som er viktige for demokratiet i Norge, får arbeidstakerorganisasjonene hele 80 % oppslutning. Vi ser at det har vært en jevn trend opp over fra 2019 med 72 %, 78 % i første pandemi-år og et ytterligere jump opp der åtte av ti svarer at arbeidstakerorganisasjonene er viktige for demokratiet.
Sammenligner vi tallene for fagorganisasjonene med organisasjonsgraden i Norge, skulle vi forvente at den var høyere. De siste årene har den ligget forholdsvis stabilt på 49 % (ved siste måling i 2020). Faktisk ligger både Island (med 92 %), Danmark, Sverige og Belgia høyere enn Norge.

Stor tillit til «myndighetene»

Ser vi på oppslutningen rundt Stortinget (som en del av myndighetene), er det 78 % av de spurte som har høy tillit. Dette er en stor stigning fra 2019, da tallet var 67 %. Så når respondentene blir spurt om hvor viktig Stortinget er for demokratiet, mener hele 93 % at den institusjonen er svært viktig. Dette er det høyeste tallet som har blitt målt til nå.

Sosiale medier uten tillit

Ikke uventet er det bare rundt én av ti som svarer at de har tillit til sosiale medier. Tallet har vært jevnt synkende siden 2019. Dette er svært interessant med tanke på hvor mye tid vi bruker på et slikt medium. Når respondentene blir spurt om hvilke kanaler de vil bruke om de ville få fram sine synspunkter, svarer f.eks. 59 % arbeidstakerorganisasjoner, mens hele 47 % overraskende nok sosiale medier. Altså en kanal de ikke har tillit til.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as