- På høy tid å friskmelde lønnsdannelsen

De ulike tariff-utvalgene i Unio er i dag samlet for ha sine første diskusjoner foran lønnsoppgjøret. - Nå er det på høy tid å friskmelde lønnsdannelsen, sa Unio-leder Ragnhild Lied da hun åpnet Unios tariffseminar.

Ragnhild Lied sparket seminaret i gang med å peke på at lønnsomheten i næringslivet er tilbake.

- Etter årtusenskiftet har vi hatt mange år med historisk høy reallønnsvekst. Etter oljeprisfallet i 2014 har reallønnsveksten vært svært lav, ja, rett og slett negativ ett år, sa Lied.

Før utvalgene møtes til sine interne diskusjoner, får de høre Ådne Cappelen i SSB snakke om hvordan det står til i norsk økonomi.

I tillegg kommer Riksmekler Mats Wilhelm Ruland som skal snakke om hva som er de viktigste forutsetningene for løsning mellom partene, og professor Robert Buch ved OsloMet foredrar om hva forskningen sier om lønn som motivasjon.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as